Všichni jsme s naší Zemí úzce propojeni - od stromů, které nám dodávají kyslík, až po přírodní zdroje, které utvářejí naši krajinu. Program ESA pro pozorování Země stojí v čele sledování dynamických změn naší planety. Pomocí nejmodernější satelitní technologie ESA získává neocenitelné údaje o zemské atmosféře, pevnině a oceánech. Iniciativy ESA v oblasti pozorování Země poskytují zásadní poznatky pro vědecký výzkum, řízení životního prostředí a reakci na katastrofy - od sledování klimatických vzorců až po hodnocení stavu životního prostředí. Využíváním vesmírných technologií ESA významně přispívá k našemu poznání Země - a zajišťuje tak udržitelnou budoucnost pro další generace.