Mēs visi esam savstarpēji cieši saistīti ar mūsu Zemi - sākot no kokiem, kas nodrošina mūs ar skābekli, līdz dabas avotiem, kas veido mūsu ainavu. EKA Zemes novērošanas programma ir mūsu planētas dinamisko pārmaiņu monitoringa priekšgalā. Izmantojot modernākās satelītu tehnoloģijas, EKA iegūst nenovērtējamus datus par Zemes atmosfēru, zemi un okeāniem. EKA Zemes novērošanas iniciatīvas sniedz būtisku informāciju zinātniskajiem pētījumiem, vides pārvaldībai un reaģēšanai uz katastrofām - no klimata modeļu izsekošanas līdz vides veselības novērtēšanai. Izmantojot kosmosa tehnoloģijas, EKA sniedz nozīmīgu ieguldījumu mūsu izpratnē par Zemi, nodrošinot ilgtspējīgu nākotni nākamajām paaudzēm.