Climate Detectives-prosjekter 2018-2019

Tema for prosjektet: Hav

Prosjektets tittel: Astronder redder jorden

Team: Astronauter

2018-2019   5. grunnskole i Salamina   Salamina   Hellas   20 Studentens alder: 8-9


Sammendrag av prosjektet

Det lokale problemet vi undersøkte, var oljeutslippet etter at tankskipet Agia Zoni II, som fraktet rundt 2200 tonn råolje, sank i nærheten av øya Salamina. Et intakt økosystem i havet er avgjørende for at havet skal kunne fylle sin rolle som karbonsluk i det globale karbonkretsløpet. Ved siden av jordens faste bergarter er havet det største reservoaret for både organisk og uorganisk karbon. Havene absorberer også rundt en fjerdedel av våre karbondioksidutslipp, hvorav en del bindes i dypet gjennom synkende materiale, mens det organiske karbonet er en viktig del av den marine næringskjeden. Miljøkatastrofer som oljeutslippet som rammet Salamina, kan ha en negativ innvirkning på karbonsyklusen.

De viktigste resultatene

I vår forskning fokuserte vi på to spørsmål: a) hvor skjedde oljeutslippet, hvor stort var det og hvordan utviklet det seg over tid, og b) hva var de lokale effektene av oljeutslippet. For det første spørsmålet brukte vi jordobservasjonsdata (Copernicus Sentinel 2017) modifisert av NKUA og Harokopio universitet. Vi klarte å finne satellittkart over vraket (data: Sentinel 2, 13.9.2017) og bilder av oljesølets spredning i Gulfen. For det andre spørsmålet leste vi intervjuer med medlemmer av miljøorganisasjonen (PERIVOS), som ga oss en oversikt over de økologiske konsekvensene, og intervjuer med lokalbefolkningen, som ga oss personlige erfaringer med hvordan helsen deres ble påvirket av oljeutslippet (pustevansker, øyeirritasjon, hodepine, kvalme) og hvordan den økonomiske aktiviteten deres ble forverret.

Tiltak for å redusere problemet

For å redusere problemet skrev vi brev til ordføreren på øya for å dele fakta om oljeutslippet, løsninger og ideer. Vi innser nå at vi som samfunn er altfor avhengige av olje, og derfor bestemte vi oss for å invitere en representant for EU-kommisjonens "Energy Savings Team" for å snakke med oss om hvordan vi kan redusere energiforbruket og gi henne våre tilbakemeldinger: fantasifulle ideer om ren energi!


Prosjektene opprettes av teamene, og de tar det fulle ansvaret for de delte dataene.
← Alle prosjekter