Ilmastodetektivien projektit 2018-2019

Hankkeen aihe: Oceans

Hankkeen nimi: Tähtitieteilijät pelastavat maapallon

Joukkue: Astronerds

2018-2019   Salaminan 5. peruskoulu   Salamina   Kreikka   20 Oppilaan ikä: 8-9


Yhteenveto hankkeesta

Paikallinen ongelma, jota tutkimme, oli öljyvahinko, joka aiheutui siitä, kun noin 2 200 tonnia raakaöljyä kuljettanut säiliöalus Agia Zoni II upposi saaren, Salaminan, lähellä. Ehjä meriekosysteemi on ratkaisevan tärkeä, jotta meri voi täyttää tehtävänsä hiilinieluna maailmanlaajuisessa hiilenkierrossa. Valtameret ovat maapallon kiinteiden kivien lisäksi suurin orgaanisen ja epäorgaanisen hiilen varasto. Meret myös sitovat noin neljänneksen hiilidioksidipäästöistämme, joista osa sitoutuu syvyyksiin uppoavan aineksen kautta, kun taas orgaaninen hiili on keskeinen osa merten ravintoketjua. Salaminaa kohdanneen öljyvuodon kaltaiset ympäristökatastrofit voivat vaikuttaa kielteisesti hiilen kiertokulkuun.

Tärkeimmät tulokset

Tutkimuksessamme keskityimme kahteen kysymykseen: a) missä öljyvahinko tapahtui, kuinka suuri se oli ja miten se kehittyi ajan myötä ja b) mitkä olivat öljyvahingon paikalliset vaikutukset. Ensimmäiseen kysymykseen käytimme NKUA:n ja Harokopio-opiston muokkaamia maanhavainnointiaineistoja (Copernicus Sentinel 2017). Onnistuimme löytämään satelliittikarttoja hylyn laajemmalta alueelta (aineisto: Sentinel 2, 13.9.2017) ja kuvia öljyvuodon leviämisestä Persianlahdella. Toista kysymystä varten luimme ympäristöjärjestön (PERIVOS) jäsenten haastatteluja, joista saimme yleiskuvan ekologisista vaikutuksista, ja paikallisten ihmisten haastatteluja, joista saimme henkilökohtaisia kokemuksia siitä, miten öljyvuoto vaikutti heidän terveyteensä (hengitysvaikeudet, silmien ärsytys, päänsärky, pahoinvointi) ja miten heidän taloudellinen toimintansa heikkeni.

Toimet ongelman vähentämiseksi

Ongelman vähentämiseksi kirjoitimme kirjeitä saaren pormestarille ja kerroimme öljyvuotoa koskevista tosiasioista, ratkaisuista ja ideoista. Olemme nyt ymmärtäneet, että yhteiskuntana olemme liian riippuvaisia öljystä, ja siksi päätimme kutsua Euroopan komission energiansäästöryhmän edustajan puhumaan meille siitä, miten voimme vähentää energiankulutusta, ja antamaan hänelle palautetta: mielikuvituksellisia ideoita puhtaasta energiasta!


Tiimit luovat projektit, ja ne ottavat täyden vastuun jaetuista tiedoista.
← Kaikki hankkeet