Klimaatdetectives Projecten 2018-2019

Projectonderwerp: Oceanen

Projecttitel: Astronomen redden de Aarde

Team: Astronerds

2018-2019Ā Ā  5e basisschool van SalaminaĀ Ā  Salamina Ā  Griekenland Ā  20 Leeftijd student: 8-9


Samenvatting van het project

Het lokale probleem dat we onderzochten was de olieramp die ontstond nadat de tanker Agia Zoni II met ongeveer 2.200 ton ruwe olie aan boord zonk in de buurt van ons eiland Salamina. Een intact ecosysteem van de oceanen is cruciaal voor de oceaan om zijn rol als koolstofput in de wereldwijde koolstofcyclus te kunnen vervullen. Naast de vaste rotsen op aarde zijn oceanen het grootste reservoir voor zowel organische als anorganische koolstof. De zeeƫn absorberen ook ongeveer een kwart van onze kooldioxide-uitstoot, waarvan een deel wordt vastgelegd in de diepten door middel van zinkend materiaal, terwijl de organische koolstof een belangrijk element is van de mariene voedselketen. Milieurampen zoals de olieramp die Salamina trof, kunnen een negatieve invloed hebben op de koolstofcyclus.

Belangrijkste resultaten

In ons onderzoek richtten we ons op twee vragen: a) waar vond de olieramp plaats, hoe groot was deze en hoe ontwikkelde deze zich in de loop van de tijd en b) wat waren de lokale effecten van de olieramp. Voor de eerste vraag gebruikten we aardobservatiegegevens (Copernicus Sentinel 2017) die door de NKUA en Harokopio University waren aangepast. We slaagden erin om satellietkaarten te vinden van de wijde omgeving van het wrak (gegevens: Sentinel 2, 13/9/2017) en beelden van de verspreiding van de olie in de Golf. Voor de tweede vraag lazen we interviews van leden van de milieuorganisatie (PERIVOS), die ons een overzicht gaven van de ecologische impact, en interviews van lokale mensen, die ons persoonlijke ervaringen gaven over hoe hun gezondheid werd beĆÆnvloed door de olieramp (ademhalingsmoeilijkheden, oogirritatie, hoofdpijn, misselijkheid) en hoe hun economische activiteit verslechterde.

Acties om het probleem te verminderen

Om het probleem te verminderen, schreven we brieven naar de burgemeester van het eiland om onze feiten over de olieramp, oplossingen en ideeƫn te delen. We beseffen nu dat we als samenleving te afhankelijk zijn van olie en daarom hebben we besloten om een vertegenwoordiger van het "Energy Savings Team" van de Europese Commissie uit te nodigen om met ons te praten over hoe we de energie die we gebruiken kunnen verminderen en haar onze feedback te geven: vindingrijke ideeƫn voor schone energie!


Projecten worden gemaakt door de teams en zij nemen de volledige verantwoordelijkheid voor de gedeelde gegevens.
ā† Alle projecten