Klimata detektīvu projekti 2018-2019

Projekta tēma: Okeāni

Projekta nosaukums: Astronēmi glābj Zemi

Komanda: Astronerds

2018-2019   Salamīnas 5. pamatskola   Salamīna   Grieķija   20 Skolēna vecums: 8-9


Projekta kopsavilkums

Vietējā problēma, ko mēs pētījām, bija naftas noplūde, kas radās pēc tam, kad netālu no Salamīnas salas nogrima tankkuģis "Agia Zoni II" ar aptuveni 2200 tonnām jēlnaftas. Neskarta okeāna ekosistēma ir ļoti svarīga, lai okeāns varētu pildīt savu oglekļa piesaistītāja lomu globālajā oglekļa ciklā. Okeāni ir lielākā organiskā un neorganiskā oglekļa krātuve, izņemot Zemes cietās ieži. Jūras arī absorbē aptuveni vienu ceturtdaļu no mūsu oglekļa dioksīda emisijām, no kurām daļa tiek piesaistīta dzīlēs, nogremdējot materiālu, savukārt organiskais ogleklis ir galvenais jūras barības ķēdes elements. Vides katastrofas, piemēram, naftas noplūde, kas skāra Salamīnu, var negatīvi ietekmēt oglekļa ciklu.

Galvenie rezultāti

Mūsu pētījumā mēs koncentrējāmies uz diviem jautājumiem: a) kur notika naftas noplūde, cik liela tā bija un kā tā attīstījās laika gaitā un b) kāda bija naftas noplūdes vietējā ietekme. Pirmajam jautājumam mēs izmantojām Zemes novērošanas datus (Copernicus Sentinel 2017), ko pārveidoja NKUA un Harokopio universitāte. Mums izdevās atrast vraka plašākas teritorijas satelītu kartes (dati: Sentinel 2, 13.9.2017.) un attēlus, kuros redzama naftas noplūdes izplatība līcī. Otrajam jautājumam lasījām intervijas ar vides organizācijas (PERIVOS) biedriem, kas sniedza pārskatu par ekoloģisko ietekmi, un intervijas ar vietējiem iedzīvotājiem, kas sniedza mums personīgo pieredzi par to, kā naftas noplūde ietekmēja viņu veselību (apgrūtināta elpošana, acu kairinājums, galvassāpes, slikta dūša) un kā pasliktinājās viņu saimnieciskā darbība.

Darbības, kas palīdz mazināt problēmu

Lai mazinātu problēmu, mēs rakstījām vēstules salas mēram, lai dalītos ar faktiem par naftas noplūdi, risinājumiem un idejām. Tagad mēs apzināmies, ka kā sabiedrība esam pārāk atkarīgi no naftas, tāpēc nolēmām uzaicināt Eiropas Komisijas "Enerģijas taupīšanas komandas" pārstāvi, lai runātu ar mums par to, kā mēs varam samazināt enerģijas patēriņu, lai sniegtu viņai savas atsauksmes : izdomas pilnas tīras enerģijas idejas!


Projektus veido komandas, un tās uzņemas pilnu atbildību par koplietojamajiem datiem.
← Visi projekti