Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Skifterne

Hellas 18 år gammel   5 /

Prosjektets tittel:

Forandringer i Fraktou-skogen, Drama

Forskningsspørsmål

Hvordan skogen har endret seg på grunn av klimaforholdene

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Skogen i Frakto er den siste urskogen i Europa. Hvordan reagerer denne skogen på klimaendringene?

Tema for prosjektet

Klimaendringer

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Vi kommer til å bruke data fra EO Browser og nettet.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.