Dobrodošli na strokovni nadzorni plošči Climate Detectives!

Tukaj najdete projekte, za katere potrebujemo vaše povratne informacije.

Podnebni detektivi (kategorija preiskav)

Ekipa: Menjalniki

Grčija 18 let   5 /

Naslov projekta:

Spremembe v gozdu Fraktou, Drama

Raziskovalno vprašanje

Kako se je gozd spremenil zaradi podnebnih razmer

Določite lokalni okoljski/podnebni problem, ki ga želite raziskati.

Gozd Frakto je zadnji pragozd v Evropi. Kako se ta gozd odziva na podnebne spremembe?

Tema projekta

Podnebne spremembe

Opišite, kako nameravate raziskati opredeljeni problem in katere podatke nameravate analizirati.

Uporabili bomo podatke iz brskalnika EO Browser in spleta


Vaše povratne informacije

Povratne informacije strokovnjakov Faza 1 - 2023-2024
Ali je predlagani problem problem, ki ga lahko učenci dejansko raziščejo? Ali je izvedljiv, realističen? Pojasnite, zakaj ali zakaj ne. Ali je povezava s podnebjem/lokalnim okoljem izdelana? Po potrebi navedite širši znanstveni kontekst, v katerega spada opredeljeni problem.