Välkommen till klimatdetektivernas expertpanel!

Här hittar du de projekt som vi skulle behöva din feedback på

Klimatdetektiver (utredningskategori)

Team: Förändrarna

Grekland 18 år gammal   5 /

Projektets titel:

Förändringar i Fraktous skog, Drama

Forskningsfråga

Hur skogen har förändrats på grund av klimatförhållandena

Identifiera det lokala miljö-/klimatproblem som du vill undersöka

Skogen i Frakto är den sista urskogen i Europa. Hur reagerar denna skog på klimatförändringarna?

Ämne för projektet

Klimatförändringar

Beskriv hur du planerar att undersöka det identifierade problemet och vilka data du planerar att analysera.

Vi kommer att använda data från EO Browser och webben


Din feedback

Återkoppling från experter Fas 1 - 2023-2024
Är det föreslagna problemet ett problem som studenterna faktiskt kan undersöka? Är det genomförbart, realistiskt? Förklara varför eller varför inte. Är förhållandet till klimat/lokal miljö utrett? Ange vid behov det bredare vetenskapliga sammanhang som det identifierade problemet ingår i.