Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Zmieniacze

Grecja 18 lat   5 /

Tytuł projektu:

Zmiany w lesie Fraktou, Dramat

Pytanie badawcze

Jak zmienił się las pod wpływem warunków klimatycznych?

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Las Frakto jest ostatnim lasem iglastym w Europie. Jak ten las reaguje na zmiany klimatyczne?

Temat projektu

Zmiana klimatu

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Wykorzystamy dane z przeglądarki EO Browser i strony internetowej


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.