Vitajte na paneli expertov Climate Detectives!

Tu nájdete projekty, ku ktorým by sme potrebovali vašu spätnú väzbu

Klimatickí detektívi (kategória vyšetrovania)

Tím: Zmenárne

Grécko 18 rokov   5 /

Názov projektu:

Premeny v lese Fraktou, dráma

Výskumná otázka

Ako sa les zmenil v dôsledku klimatických podmienok

Identifikujte miestny environmentálny/klimatický problém, ktorý chcete preskúmať

Les Frakto je posledný zelený les v Európe. Ako tento les reaguje na klimatické zmeny?

Téma projektu

Zmena klímy

Opíšte, ako plánujete skúmať identifikovaný problém a aké údaje plánujete analyzovať.

Použijeme údaje z prehliadača EO a webu


Vaša spätná väzba

Spätná väzba expertov Fáza 1 - 2023-2024
Je navrhovaný problém problémom, ktorý môžu študenti skutočne preskúmať? Je uskutočniteľný, realistický? Vysvetlite prečo alebo prečo nie. Je spracovaný vzťah s klímou/miestnym prostredím? V prípade potreby uveďte širší vedecký kontext, do ktorého identifikovaný problém patrí.