Vítejte na panelu expertů Climate Detectives!

Zde najdete projekty, ke kterým bychom potřebovali vaši zpětnou vazbu.

Klimatičtí detektivové (kategorie vyšetřování)

Tým: Měniče

Řecko 18 let   5 /

Název projektu:

Proměny v lese Fraktou, Drama

Výzkumná otázka

Jak se les změnil v důsledku klimatických podmínek

Určete místní environmentální/klimatický problém, který chcete zkoumat.

Les Frakto je posledním panenským lesem v Evropě. Jak tento les reaguje na změny klimatu?

Téma projektu

Změna klimatu

Popište, jak hodláte zkoumat zjištěný problém a jaké údaje hodláte analyzovat.

Použijeme data z prohlížeče EO Browser a webu.


Vaše zpětná vazba

Zpětná vazba odborníků Fáze 1 - 2023-2024
Je navrhovaný problém problémem, který mohou studenti skutečně zkoumat? Je proveditelný, realistický? Vysvětlete proč nebo proč ne. Je zpracována souvislost s klimatem/místním prostředím? V případě potřeby uveďte širší vědecký kontext, do kterého identifikovaný problém patří.