Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: GOLDEN MINDS

Hellas 15 år gammel, 16 år gammel   10, 7 / 14

Prosjektets tittel:

GYLNE HJERNER I BRANN

Forskningsspørsmål

Studie av branneffekter på jordmiljøet og atmosfæren i Øst-Makedonia i august 2023. Er det en sammenheng mellom fenomenet og klimaendringene?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

I løpet av sommersesongen 2023, nærmere bestemt i august, var det flere branntilløp i Øst-Makedonia. Disse hendelsene, som fant sted i områdene Avramilia, Stegno, New xerias, Dialecto, Damaskinia, Gerontas og Eclecto, ser ut til å ha forårsaket mange skader på husdyranlegg, bygninger og landområder, og påvirket en betydelig del av floraen og økosystemet negativt. I tillegg var belastningen på atmosfæren merkbar og varte i flere dager.

Tema for prosjektet

Skogbranner

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Når det gjelder brannhendelsene i Øst-Makedonia, har vi bestemt oss for å gjennomføre en undersøkelse der vi først vil studere effekten av brannhendelsene på miljøet, for deretter å prøve å forstå om og i hvilken grad klimaendringene er ansvarlige for disse hendelsene. For å gjennomføre forskningen vil vi bruke satellittbilder som produseres av sensorer fra ulike satellitter, som Sentinel 1, Sentinel 2, Sentinel 3, Sentinel 5P og Landsat 8-9, via nettplattformen EO Browser.
Den innledende forskningen vil fokusere på å velge passende satellittbilder av disse regionenes overflate før og etter brannen, for å samle den nødvendige informasjonen for å observere og estimere mengden brent areal. Sammenligningen av flere ulike satellittbilder vil gi oss data for observasjon av den regionale jordoverflaten og endringer i floraen før og etter brannen, samt de atmosfæriske utslippene av forurensende gasser som CO og NO2 forårsaket av den intense brannen. For å undersøke en eventuell sammenheng mellom brannene og klimaendringene, vil vi også undersøke jordas fuktighet og temperaturnivå i løpet av samme måned i løpet av de siste to årene.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.