Välkommen till klimatdetektivernas expertpanel!

Här hittar du de projekt som vi skulle behöva din feedback på

Klimatdetektiver (utredningskategori)

Team: GYLLENE TANKAR

Grekland 15 år gammal, 16 år gammal   10, 7 / 14

Projektets titel:

GYLLENE HJÄRNOR I BRAND

Forskningsfråga

Studie av brandens effekter på markmiljön och atmosfären i regionen östra Makedonien i augusti 2023. Finns det ett samband mellan fenomenet och klimatförändringarna?

Identifiera det lokala miljö-/klimatproblem som du vill undersöka

Under sommarsäsongen 2023, närmare bestämt i augusti, inträffade flera brandincidenter i regionen östra Makedonien. Dessa incidenter, som inträffade i områdena Avramilia, Stegno, New xerias, Dialecto, Damaskinia, Gerontas, Eclecto, verkar ha orsakat många skador på boskapsanläggningar, byggnader, mark och påverkade negativt en betydande del av floran och ekosystemet. Dessutom var belastningen på atmosfären märkbar och varade i flera dagar.

Ämne för projektet

Skogsbränder

Beskriv hur du planerar att undersöka det identifierade problemet och vilka data du planerar att analysera.

När det gäller brandincidenterna i regionen östra Makedonien beslutade vi att genomföra forskning genom vilken vi avser att först studera effekterna av brandincidenterna på den bredare miljön och sedan försöka förstå om klimatförändringarna är ansvariga för dessa incidenter och i vilken utsträckning. För att genomföra forskningen kommer vi att använda satellitbilder som produceras av sensorer från olika satelliter, såsom Sentinel 1, Sentinel 2, Sentinel 3, Sentinel 5P och Landsat 8-9 genom EO Browser online-plattform.
Den inledande forskningen kommer att inriktas på att välja lämpliga satellitbilder av dessa regioners ytmark före och efter branden, för att samla in den information som krävs för att observera och uppskatta mängden bränt område. Genom att jämföra flera olika satellitbilder kommer vi att få data för observation av den regionala ytjorden och förändringen av floran före och efter branden, samt de atmosfäriska utsläppen av gasformiga föroreningar som CO, NO2 som orsakats av den intensiva branden. För att undersöka det eventuella sambandet mellan eldsvådorna och klimatförändringarna kommer man slutligen att undersöka markens fukt- och temperaturnivå under samma månad under åtminstone de senaste två åren.


Din feedback

Återkoppling från experter Fas 1 - 2023-2024
Är det föreslagna problemet ett problem som studenterna faktiskt kan undersöka? Är det genomförbart, realistiskt? Förklara varför eller varför inte. Är förhållandet till klimat/lokal miljö utrett? Ange vid behov det bredare vetenskapliga sammanhang som det identifierade problemet ingår i.