Vítejte na panelu expertů Climate Detectives!

Zde najdete projekty, ke kterým bychom potřebovali vaši zpětnou vazbu.

Klimatičtí detektivové (kategorie vyšetřování)

Tým: ZLATÉ MYSLI

Řecko 15 let, 16 let   10, 7 / 14

Název projektu:

ZLATÁ MYSL V OHNI

Výzkumná otázka

Studie vlivu požáru na půdní prostředí a atmosféru v regionu Východní Makedonie v srpnu 2023. Existuje souvislost tohoto jevu se změnou klimatu?

Určete místní environmentální/klimatický problém, který chcete zkoumat.

Během letní sezóny 2023, konkrétně v srpnu, došlo v oblasti Východní Makedonie k několika požárům. Konkrétně tyto incidenty, k nimž došlo v oblastech Avramilia, Stegno, New xerias, Dialecto, Damaskinia, Gerontas, Eclecto, zřejmě způsobily mnoho škod na chovatelských zařízeních, budovách, pozemcích a negativně ovlivnily značnou část flóry a ekosystému. Kromě toho byla znatelná zátěž atmosféry, která trvala několik dní.

Téma projektu

Lesní požáry

Popište, jak hodláte zkoumat zjištěný problém a jaké údaje hodláte analyzovat.

V případě požárů v regionu Východní Makedonie jsme se rozhodli provést výzkum, jehož prostřednictvím chceme nejprve studovat dopady požárů na širší životní prostředí a poté se pokusit zjistit, zda jsou tyto požáry způsobeny změnou klimatu a do jaké míry. K provedení výzkumu budeme využívat družicové snímky pořízené senzory různých družic, jako jsou Sentinel 1, Sentinel 2, Sentinel 3, Sentinel 5P a Landsat 8-9, prostřednictvím online platformy EO Browser.
Počáteční výzkum se zaměří na výběr vhodných satelitních snímků povrchu těchto regionů před a po požáru, aby bylo možné shromáždit potřebné informace pro pozorování a odhad množství spálené plochy. Mnohonásobné porovnání různých družicových snímků nám poskytne údaje pro pozorování regionální povrchové půdy a změny flóry před a po vypálení, stejně jako atmosférické emise plynných znečišťujících látek, jako je CO, NO2, způsobené intenzivním požárem. Nakonec, aby bylo možné studovat možnou souvislost případů požárů se změnou klimatu, bude proveden výzkum vlhkosti a teploty půdy během stejného měsíce minimálně v posledních dvou letech.


Vaše zpětná vazba

Zpětná vazba odborníků Fáze 1 - 2023-2024
Je navrhovaný problém problémem, který mohou studenti skutečně zkoumat? Je proveditelný, realistický? Vysvětlete proč nebo proč ne. Je zpracována souvislost s klimatem/místním prostředím? V případě potřeby uveďte širší vědecký kontext, do kterého identifikovaný problém patří.