Welkom bij Climate Detectives Expert Dashboard!

Hier vindt u de projecten waarvoor we uw feedback nodig hebben

Klimaatdetectives (onderzoekscategorie)

Team: GOUDEN GEESTEN

Griekenland 15 jaar, 16 jaar Ā  10, 7 / 14

Projecttitel:

GOUDEN GEESTEN IN BRAND

Onderzoeksvraag

Studie van de brandeffecten op het bodemmilieu en de atmosfeer in de regio Oost-Macedoniƫ in augustus 2023. Is er een verband tussen het fenomeen en klimaatverandering?

Identificeer het lokale milieu-/klimaatprobleem dat u wilt onderzoeken

Tijdens het zomerseizoen van 2023, met name in augustus, hebben zich in de regio Oost-MacedoniĆ« verschillende brandincidenten voorgedaan. Meer specifiek bleken deze incidenten, die plaatsvonden in de gebieden Avramilia, Stegno, New xerias, Dialecto, Damaskinia, Gerontas, Eclecto, veel schade te hebben veroorzaakt aan veehouderijvoorzieningen, gebouwen, land en een aanzienlijk deel van de flora en het ecosysteem negatief te hebben beĆÆnvloed. Daarnaast was de belasting van de atmosfeer merkbaar en duurde meerdere dagen.

Onderwerp project

Bosbranden

Beschrijf hoe u van plan bent het vastgestelde probleem te onderzoeken en welke gegevens u van plan bent te analyseren.

In het geval van de brandincidenten in de regio Oost-Macedoniƫ hebben we besloten een onderzoek uit te voeren waarbij we in eerste instantie de effecten van de brandincidenten op de wijdere omgeving willen bestuderen en vervolgens proberen te begrijpen of klimaatverandering verantwoordelijk is voor deze incidenten en in welke mate. Voor de uitvoering van het onderzoek zullen we satellietbeelden gebruiken die door de sensoren van verschillende satellieten zijn geproduceerd, zoals Sentinel 1, Sentinel 2, Sentinel 3, Sentinel 5P en Landsat 8-9 via het online platform EO Browser.
Het eerste onderzoek zal zich richten op het kiezen van de juiste satellietbeelden van het oppervlak van deze regio's voor en na de brand, om de nodige informatie te verzamelen voor het observeren en schatten van de hoeveelheid verbrande oppervlakte. De meervoudige vergelijking van verschillende satellietbeelden zal ons gegevens opleveren voor de observatie van de regionale oppervlaktebodem en de verandering van de flora voor en na de brand, evenals de atmosferische uitstoot van gasvormige verontreinigende stoffen zoals CO, NO2 veroorzaakt door de intense brand. Om het mogelijke verband tussen brandincidenten en klimaatverandering te bestuderen, zal er uiteindelijk onderzoek worden gedaan naar het vocht- en temperatuurniveau van de bodem tijdens dezelfde maand van de afgelopen twee jaar.


Uw feedback

Feedback van deskundigen Fase 1 - 2023-2024
Is het voorgestelde probleem een probleem dat de leerlingen echt kunnen onderzoeken? Is het haalbaar, realistisch? Leg uit waarom of waarom niet. Is de relatie met het klimaat/lokale milieu uitgewerkt? Geef waar nodig de bredere wetenschappelijke context aan waartoe het geĆÆdentificeerde probleem behoort.