Καλώς ήρθατε στον πίνακα ελέγχου εμπειρογνωμόνων Climate Detectives!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έργα για τα οποία θα θέλαμε τα σχόλιά σας

Climate Detectives (κατηγορία έρευνας)

Ομάδα: ΧΡΥΣΑ ΜΥΑΛΑ

Ελλάδα 15 ετών, 16 ετών   10, 7 / 14

Τίτλος του έργου:

ΧΡΥΣΆ ΜΥΑΛΆ ΣΤΗ ΦΩΤΙΆ

Ερευνητικό ερώτημα

Μελέτη των επιπτώσεων της πυρκαγιάς στο εδαφικό περιβάλλον και την ατμόσφαιρα στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας τον Αύγουστο του 2023. Υπάρχει συσχέτιση του φαινομένου με την κλιματική αλλαγή;

Προσδιορίστε το τοπικό περιβαλλοντικό/κλιματικό πρόβλημα που θέλετε να διερευνήσετε.

Κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου του 2023, και συγκεκριμένα τον Αύγουστο, στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας σημειώθηκαν αρκετά περιστατικά πυρκαγιάς. Πιο συγκεκριμένα, τα περιστατικά αυτά, τα οποία συνέβησαν στις περιοχές Αβραμυλιά, Στεγνό, Νέα Ξεριά, Διαλεκτό, Δαμασκηνιά, Γέροντας, Εκλεκτό, φαίνεται ότι προκάλεσαν πολλές ζημιές σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, κτίρια, οικόπεδα και επηρέασαν αρνητικά σημαντικό μέρος της χλωρίδας και του οικοσυστήματος. Επιπλέον, η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας ήταν αισθητή και διήρκεσε αρκετές ημέρες.

Θέμα έργου

Πυρκαγιές

Περιγράψτε πώς σκοπεύετε να διερευνήσετε το πρόβλημα που εντοπίσατε και ποια δεδομένα σκοπεύετε να αναλύσετε.

Στην περίπτωση των περιστατικών πυρκαγιάς στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας αποφασίσαμε να διεξάγουμε έρευνα μέσω της οποίας σκοπεύουμε αρχικά να μελετήσουμε τις επιπτώσεις των περιστατικών πυρκαγιάς στο ευρύτερο περιβάλλον και στη συνέχεια να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε αν η κλιματική αλλαγή ευθύνεται για αυτά τα περιστατικά και σε ποιο βαθμό. Για τη διεξαγωγή της έρευνας θα χρησιμοποιήσουμε δορυφορικές εικόνες που παράγονται από τους αισθητήρες διαφόρων δορυφόρων, όπως οι Sentinel 1, Sentinel 2, Sentinel 3, Sentinel 5P και Landsat 8-9 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας EO Browser.
Η αρχική έρευνα θα επικεντρωθεί στην επιλογή των κατάλληλων δορυφορικών εικόνων της επιφάνειας του εδάφους αυτών των περιοχών πριν και μετά την πυρκαγιά, προκειμένου να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για την παρατήρηση και την εκτίμηση του μεγέθους της καμένης έκτασης. Η πολλαπλή σύγκριση διαφορετικών δορυφορικών εικόνων θα μας παράσχει δεδομένα για την παρατήρηση του περιφερειακού επιφανειακού εδάφους και την αλλαγή της χλωρίδας πριν και μετά την πυρκαγιά, καθώς και τις ατμοσφαιρικές εκπομπές αερίων ρύπων όπως CO, NO2 που προκλήθηκαν από την έντονη πυρκαγιά. Τέλος, προκειμένου να μελετηθεί η πιθανή σύνδεση των περιστατικών πυρκαγιάς με την κλιματική αλλαγή, θα γίνει έρευνα του επιπέδου υγρασίας και θερμοκρασίας του εδάφους κατά τη διάρκεια του ίδιου μήνα των δύο τελευταίων ετών τουλάχιστον.


Τα σχόλιά σας

Ανατροφοδότηση εμπειρογνωμόνων Φάση 1 - 2023-2024
Είναι το προτεινόμενο πρόβλημα ένα πρόβλημα που οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν στην πραγματικότητα; Είναι εφικτό, ρεαλιστικό; Παρακαλώ εξηγήστε γιατί ή γιατί όχι. Είναι επεξεργασμένη η σχέση με το κλίμα/τοπικό περιβάλλον; Όπου είναι απαραίτητο, αναφέρετε το ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα που εντοπίστηκε.