Klimata detektīvu projekti 2021-2022


Tēmas  Plūdi un sausums

  Itālija
  Flora un fauna

  Spānija
  Gaisa piesārņojums

  Portugāle
  Gaisa piesārņojums

  SPĀNIJA
  Klimata pārmaiņas

  Spānija
  Flora un fauna

  Spānija
  Mežu izciršana

  Spānija
  Plūdi un sausums

  Spānija
  Globālā sasilšana

  Spānija
  Flora un fauna

  Spānija
  Flora un fauna

  Rumānija
  Klimata pārmaiņas

  Nīderlande
  Okeāni

  Rumānija
  Klimata pārmaiņas

  Rumānija
  Gaisa piesārņojums

  Apvienotā Karaliste
  Plūdi un sausums
  LPS CD skolas balva

  Grieķija
  Upes un ezeri
  LPS CD skolas balva

  Beļģija
  Plūdi un sausums
  LPS CD skolas balva

  Spānija
  Meža ugunsgrēki

  Nīderlande
  Klimata pārmaiņas

  Spānija
  Klimata pārmaiņas

  Spānija
  Laikapstākļu mērījumi

  Grieķija
  Flora un fauna

  Spānija
  Klimata pārmaiņas

  Tunisija
  Klimata pārmaiņas

  Tunisija
  Upes un ezeri

  Spānija
  Globālā sasilšana

  Tunisija
  Globālā sasilšana

  Spānija
  Meža ugunsgrēki

  Grieķija
  Gaisa piesārņojums

  Spānija
  Mežu izciršana
  LPS CD skolas balva

  Spānija
  Klimata pārmaiņas

  Spānija
  Klimata pārmaiņas

  Spānija
  Klimata pārmaiņas

  Čehija
  Upes un ezeri

  Spānija
  Klimata pārmaiņas

  Polija
  Gaisa piesārņojums

  Spānija
  Mežu izciršana

  Spānija
  Klimata pārmaiņas

  Brazīlija
  Meža ugunsgrēki

  Spānija
  Klimata pārmaiņas

  Polija
  Klimata pārmaiņas

  Grieķija
  Klimata pārmaiņas

  Spānija
  Klimata pārmaiņas

  Portugāle
  Globālā sasilšana

  Īrija
  Laikapstākļu mērījumi

  Grieķija
  Atkritumi

  Espanya
  Gaisa piesārņojums

  Portugāle
  Atkritumi

  Portugāle
  Okeāni

  Portugāle
  Klimata pārmaiņas

  Spānija
  Ekstrēmi laikapstākļi

  Itālija
  Klimata pārmaiņas

  Grieķija
  Klimata pārmaiņas

  Rumānija
  Gaisa piesārņojums

  Polija
  Mežu izciršana

  Portugāle
  Atkritumi

  Portugāle
  Klimata pārmaiņas

  Spānija
  Atkritumi

  Spānija
  Klimata pārmaiņas

  Itālija
  Globālā sasilšana

  Itālija
  Klimata pārmaiņas

  Zviedrija
  Klimata pārmaiņas

  Spānija
  Klimata pārmaiņas

  Spānija
  Lauksaimniecība

  Itālija
  Klimata pārmaiņas

  Spānija
  Plūdi un sausums

  Portugāle