Έργα Climate Detectives 2019-2020

Θέμα έργου: Παγκόσμια υπερθέρμανση

Τίτλος του έργου: Sea BRICKS (φέρνοντας την έρευνα στην τάξη: ένα κλειδί για την αειφορία)

Ομάδα: eHAND

2019-2020   Liceo statale classico e scientifico Ettore Majorana   Δέσιο   Ιταλία   20 Ηλικία του μαθητή: 14-15


Περίληψη του έργου

Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Erasmus+ BRICKS, το οποίο αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων της Ατζέντας 2030 σχετικά με τη βιωσιμότητα και τη δράση για το κλίμα. Επικεντρωθήκαμε στην υπερθέρμανση του πλανήτη και στα προβλήματα των ωκεανών και των θαλασσών (υπερθέρμανση των ωκεανών, άνοδος της στάθμης της θάλασσας, ρύπανση των υδάτων...) Ο ωκεανός καλύπτει 70% της επιφάνειας της Γης και παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε ό,τι συμβαίνει με το περιβάλλον. Η στάθμη της θάλασσας δεν είναι απλώς ένας από τους κύριους δείκτες της κλιματικής αλλαγής (δηλαδή, μας λέει ότι η κλιματική αλλαγή συμβαίνει)- έχει επίσης μία από τις κύριες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η διάβρωση των ακτών, οι παράκτιες πλημμύρες και η διείσδυση αλμυρού νερού στον παράκτιο υδροφόρο ορίζοντα είναι όλες σημαντικές επιπτώσεις. κάναμε έρευνα και πειράματα σχετικά με αυτά τα προβλήματα σε συνεργασία με άλλα σχολεία-εταίρους από την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Κύπρο (τα σχολεία που συμμετείχαν είναι όλα σε μεσογειακή περιοχή, με παρόμοια ζητήματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και θεωρούνται κλιματικά "καυτά σημεία" από την έκθεση IPCC 2017). Από τα τέλη Μαρτίου 2020 έως τις 24 Απριλίου 2020, μελετήσαμε σε βάθος τη σχέση μεταξύ της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, της διάβρωσης των ακτών, των πλημμυρών και της διείσδυσης του θαλασσινού νερού στους παράκτιους υδροφορείς. Αναφέραμε τις δραστηριότητές μας, την παιδαγωγική τους αξία, τα υλικά και τους πόρους που χρησιμοποιήσαμε στη σελίδα Ocean and sea warming in eTwinning

Κύρια αποτελέσματα

Η διάβρωση των ακτών έχει ορισμένες πολύ σοβαρές συνέπειες, όπως η καταστροφή των φυσικών αμυντικών συστημάτων, που προκαλούν την απώλεια οικονομικά σημαντικών περιοχών. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι ακτογραμμές υποχωρούν: - Η σταδιακή κατάρρευση ή βύθιση μιας περιοχής γης (ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ) - Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας - Η αστικοποίηση των ακτών - Τα ιζήματα που μεταφέρονται από τα ποτάμια μειώνονται δραστικά Μελετήσαμε και αναλύσαμε τις διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες για να προσδιορίσουμε την παράκτια διάβρωση τα τελευταία 20 χρόνια και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας σε διάφορες περιοχές και είχαμε διαφορετικά αποτελέσματα: οι υψηλότεροι ρυθμοί διάβρωσης επηρεάζουν τα μεγάλα δέλτα των ιταλικών ποταμών, όπου παρατηρείται συχνά υποχώρηση 10 m/έτος , αλλά σε άλλες περιοχές δεν υπάρχουν ενδείξεις διάβρωσης. Επικεντρωθήκαμε ιδιαίτερα στην περιοχή κοντά στη Βενετία, όπου η αύξηση της στάθμης της θάλασσας επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, όπως το λιώσιμο των παγετώνων και η αύξηση του όγκου λόγω της μέσης θερμοκρασίας του θαλάσσιου νερού. Επιπλέον, το φαινόμενο αυτό υποβοηθείται από τη λεγόμενη "καθίζηση", δηλαδή τη βύθιση του εδάφους από φυσικά αίτια. Κάναμε πειράματα σχετικά με το θέμα στο εργαστήριο και ερευνήσαμε τη θερμική διαστολή και την επιπλέον θερμότητα που προκαλεί το λιώσιμο των πάγων και των παγετώνων στην ξηρά (https://spark.liceodesio.edu.it/mod/book/view.php?id=1870&chapterid=103)

Ενέργειες για τη μείωση του προβλήματος

Συμμετείχαμε σε πολλές εκδηλώσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή για να συμβάλουμε με τον δικό μας τρόπο, όπως διαγωνισμούς και επιστημονικές εκδηλώσεις. (https://twinspace.etwinning.net/92473/pages/page/692189) Δυστυχώς, οι προγραμματισμένες δραστηριότητές μας κατά τη διάρκεια του Μαρτίου και του Απριλίου δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν, γι' αυτό συμμετείχαμε στην εκστρατεία 2020 STEM Discovery Campaign στο διαδίκτυο και γράψαμε στο ιστολόγιό τους https://blogs.eun.org/sdw-blog/2020/05/05/sea-bricks-bringing-research-into-the-classroom-a-key-to-sustainability/.

Σύνδεσμος έργου:

https://twinspace.etwinning.net/92473/pages/page/856067

Βίντεο του έργου


Τα έργα δημιουργούνται από τις ομάδες και αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη των κοινών δεδομένων.
← Όλα τα έργα