I slutet av projektet kommer alla team som delar med sig av sina resultat att få ett intyg om deltagande via e-post.