Vi kan alla göra skillnad! Baserat på resultaten av sina undersökningar kommer eleverna att besluta om vilka åtgärder de vill vidta för att hjälpa till att ta itu med klimatproblemet. Teamen delar med sig av sitt arbete till ESA:s klimatdetektiver.