Zee-ijs vanuit de ruimte - Onderzoek naar Arctisch zee-ijs en het verband met het klimaat

Korte beschrijving In deze reeks van drie activiteiten zullen leerlingen Arctisch zee-ijs onderzoeken. Eerst zullen ze een praktische activiteit uitvoeren om uit te vinden wat er gebeurt "als de oceaan bevriest". Daarna zullen ze satellietbeelden gebruiken om de concentratie en omvang van het zee-ijs te analyseren en hoe deze parameters de afgelopen decennia veranderd zijn. Ze [...]

De aarde onder het deksel - Het broeikaseffect begrijpen

Korte beschrijving In deze set van twee activiteiten leren leerlingen over onze atmosfeer en de broeikasgassen waaruit deze bestaat, die ervoor zorgen dat de aarde een bewoonbare planeet is. Zonder deze gassen zou het leven zoals wij dat kennen niet bestaan. Helaas verandert de toename van door de mens geproduceerde broeikasgassen de "normale" hoeveelheid van deze [...]

Neus hoog in de lucht - Weersomstandigheden observeren en meten

Korte beschrijving In deze reeks van drie activiteiten leren leerlingen hoe hun zintuigen en instrumenten gebruikt kunnen worden om weersomstandigheden te beschrijven en te meten. Als inleidende activiteit analyseren de leerlingen lokale spreekwoorden over het weer. Daarna zullen ze hun zintuigen gebruiken om weerwaarnemingen te doen en te leren hoe ze het [...]

Een jaar op aarde - De seizoenen begrijpen

Korte beschrijving Deze bron bevat twee activiteiten om de kennis van leerlingen over seizoenen te bevorderen en te vergroten, en richt zich op het basismechanisme achter de verschillende seizoenen op aarde. De bron is opgedeeld in verschillende delen, zodat het onderwerp en de inhoud geleidelijk kunnen worden aangeleerd. Het startpunt is een algemene discussie over seizoenen door de [...]

Het ijs smelt - Hoe kunnen we de effecten van smeltend ijs onderzoeken?

Korte beschrijving In deze set van vier activiteiten zullen leerlingen de gevolgen van de opwarming van de aarde en het smelten van ijs op de aarde onderzoeken. Ze leren het verschil tussen landijs en zeeijs, en onderzoeken de respectieve effecten van het smelten ervan. Daarna ontwerpen ze hun eigen experiment om te onderzoeken hoe smeltend ijs [...]

Vanaf de grond en vanuit de lucht - Analyseren en begrijpen van beelden van de planeet Aarde vanuit de ruimte

Korte beschrijving In deze set van drie activiteiten maken leerlingen kennis met het idee van observatie op afstand van de aarde vanuit de ruimte. Ze worden gevraagd om foto's van verschillende landschappen (bergen, meren, rivieren, steden, eilanden en woestijnen) die vanaf de grond zijn genomen, te vergelijken met foto's van dezelfde plaatsen die door astronauten aan boord van de internationale ruimte [...]