Jūros ledas iš kosmoso - Arkties jūros ledo ir jo ryšio su klimatu tyrimai

Trumpas aprašymas Šiame trijų užduočių rinkinyje mokiniai tyrinės Arkties jūros ledą. Pirmiausia jie atliks praktinę užduotį, kad išsiaiškintų, kas nutinka, "kai užšąla vandenynas". Paskui, naudodamiesi palydovinėmis nuotraukomis, jie analizuos jūros ledo koncentraciją ir plotą bei tai, kaip šie parametrai keitėsi pastaraisiais dešimtmečiais. Jie [...]

Žemė po dangčiu - šiltnamio efekto supratimas

Trumpas aprašymas Šiame dviejų užduočių rinkinyje mokiniai sužinos apie mūsų atmosferą ir ją sudarančias šiltnamio efektą sukeliančias dujas, dėl kurių Žemė yra tinkama gyventi planeta. Be jų nebūtų tokios gyvybės, kokią mes pažįstame. Deja, tačiau dėl žmogaus veiklos sukeliamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio didėjimo keičiasi "normalus" šių dujų kiekis.

Aukštai į dangų pakelta nosis - oro sąlygų stebėjimas ir matavimas

Trumpas aprašymas Šiame trijų užduočių rinkinyje mokiniai sužinos, kaip jų pojūčiai ir prietaisai gali būti naudojami oro sąlygoms apibūdinti ir išmatuoti. Įvadinėje veikloje mokiniai analizuos vietines patarles, susijusias su orais. Paskui, naudodamiesi savo pojūčiais, jie atliks orų stebėjimus ir mokysis, kaip apibūdinti orus, o taip pat mokysis, kaip [...]

Vieneri metai Žemėje - Suprasti metų laikus

Trumpas aprašymas Šioje medžiagoje pateikiama dvi užduotys, skirtos mokinių žinioms apie metų laikus ugdyti ir plėsti, ir daugiausia dėmesio skiriama pagrindiniam skirtingų metų laikų Žemėje mechanizmui. Priemonė yra suskirstyta į skirtingas dalis, todėl galima palaipsniui įsisavinti temą ir turinį. Pradžioje - bendra diskusija apie metų laikus, kurioje aptariami metų laikai, atsižvelgiant į [...]

Ledas tirpsta - kaip galime ištirti tirpstančio ledo poveikį?

Trumpas aprašymas Šiame keturių užduočių rinkinyje mokiniai nagrinės visuotinio atšilimo ir tirpstančio ledo poveikį Žemei. Jie sužinos, kuo skiriasi sausumos ledas ir jūros ledas, ir ištirs atitinkamą šių ledo tirpimo poveikį. Po to jie patys atliks eksperimentą, kad ištirtų, kaip tirpstantis ledas keičia [...]