Země pod pokličkou - pochopení skleníkového efektu

Stručný popis V této sadě dvou aktivit se žáci seznámí s naší atmosférou a skleníkovými plyny, které ji tvoří a které umožňují, aby Země byla obyvatelnou planetou. Bez nich by život, jak ho známe, neexistoval. Bohužel však nárůst množství skleníkových plynů produkovaných člověkem mění "normální" množství těchto plynů, a proto je [...]

Nos vysoko na obloze - Pozorování a měření povětrnostních podmínek

Stručný popis V této sadě tří aktivit se žáci naučí, jak lze jejich smysly a přístroje použít k popisu a měření povětrnostních podmínek. Jako úvodní aktivitu budou studenti analyzovat místní přísloví týkající se počasí. Poté využijí své smysly k pozorování počasí a naučí se, jak popsat počasí, které je v [...]

Jeden rok na Zemi - Porozumění ročním obdobím

Stručný popis Tento materiál obsahuje dvě aktivity, které podporují a rozšiřují znalosti žáků o ročních obdobích a zaměřují se na základní mechanismus vzniku různých ročních období na Zemi. Materiál je rozdělen do různých částí, a umožňuje tak postupné osvojování tématu a obsahu. Výchozím bodem je obecná diskuse o ročních obdobích s přihlédnutím k [...]

Led taje - Jak můžeme zkoumat účinky tání ledu?

Stručný popis V této sadě čtyř aktivit budou žáci zkoumat dopady globálního oteplování a tání ledu na Zemi. Seznámí se s rozdílem mezi pevninským a mořským ledem a budou zkoumat příslušné dopady jejich tání. Poté navrhnou vlastní experiment, v němž budou zkoumat, jak tání ledu mění [...]