Havsis från rymden - Undersökning av arktisk havsis och dess koppling till klimatet

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter kommer eleverna att undersöka arktisk havsis. Först kommer de att utföra en praktisk aktivitet för att ta reda på vad som händer "när havet fryser". Sedan använder de satellitbilder för att analysera havsisens koncentration och utbredning och hur dessa parametrar har förändrats under de senaste decennierna. De [...]

Jorden under locket - Förståelse för växthuseffekten

Kort beskrivning I denna uppsättning av två aktiviteter kommer eleverna att lära sig om vår atmosfär och de växthusgaser som den består av och som gör att jorden kan vara en beboelig planet. Utan dem skulle livet som vi känner det inte existera. Tyvärr innebär ökningen av växthusgaser som produceras av människan att den "normala" mängden av dessa [...]

Näsan högt uppe på himlen - observera och mäta väderförhållanden

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter får eleverna lära sig hur deras sinnen och instrument kan användas för att beskriva och mäta väderförhållanden. Som en inledande aktivitet får eleverna analysera lokala ordspråk som rör vädret. Sedan får de använda sina sinnen för att göra väderobservationer och lära sig att beskriva [...]

Ett år på jorden - Att förstå årstiderna

Kort beskrivning Denna resurs innehåller två aktiviteter för att främja och förbättra elevernas kunskaper om årstider, och fokuserar på den grundläggande mekanismen bakom olika årstider på jorden. Resursen är uppdelad i olika delar, vilket möjliggör en gradvis tillägnelse av ämnet och innehållet. Utgångspunkten är en allmän diskussion om årstider genom att ta hänsyn till [...]

Isen smälter - Hur kan vi undersöka effekterna av smältande is?

Kort beskrivning I denna uppsättning av fyra aktiviteter kommer eleverna att utforska effekterna av global uppvärmning och smältande is på jorden. De får lära sig skillnaden mellan landis och havsis och undersöka de olika effekterna av att isarna smälter. De kommer sedan att utforma ett eget experiment för att undersöka hur smältande is förändrar [...]