Klimaatdetectives Projecten 2018-2019

Onderwerp project: Steden

Projecttitel: Geodiscovery

Team: GeoDiscovery

2018-2019Ā Ā  CED Nossa Senhora da ConceiĆ§Ć£o - Casa Pia de Lisboa, I. P.Ā Ā  Lisboa Ā  Portugal Ā  26 Leeftijd student: 12-13


Samenvatting van het project

Klimaatverandering en opwarming van de aarde beginnen bij lokale problemen die te maken hebben met menselijke activiteiten: dit was de verklaring waarmee ons project als climate detectives van start ging! Het doel van ons project was om variaties in de temperatuur van het landoppervlak in Largo do Rato en omgeving (bekend als hitte-eiland in Lissabon) te onderzoeken. We wilden een mogelijke correlatie tussen temperatuur en landgebruik bestuderen, en ook andere meteorologische zaken analyseren (relatieve vochtigheid en windsnelheid) die verband houden met de aanwezigheid van vegetatie of met andere stedelijke kenmerken, waarbij we ons richtten op stratenpatronen en bouwmaterialen in stedelijke gebieden. Na het definiĆ«ren van onze onderzoeksdoelen vonden we het belangrijk om enkele veldmetingen uit te voeren om gegevens te verzamelen, met behulp van weerinstrumenten zoals thermometers, vochtigheidssensoren en anemometers. We dachten er ook aan om de temperatuur van gewone stedelijke materialen (beton, asfalt, metaal) en van de plaatselijke vegetatiebedekking te meten, zodat we temperatuurvariaties konden vergelijken op basis van reflectie of de hoeveelheid absorptie of reflectie van zonnestraling. Om dit doel te bereiken, gebruikten we infraroodthermometers. We gebruikten geografische informatiesystemen om de verzamelde gegevens en ruimtelijke analyses weer te geven, en later vergeleken we de in het veld verzamelde gegevens met de temperatuur van het landoppervlak en de Normalized Difference Vegetation Indexes verkregen uit satellietbeelden (van Sentinel 3). We waren ook nieuwsgierig naar gegevens in Portugal, dus besloten we een beetje verder vooruit te kijken en analyseerden we gegevens uit andere regio's (PedrĆ³gĆ£o Grande) om vergelijkbare correlaties te vinden tussen temperatuur en landgebruik en bodembedekking (Corine Land Cover geoinformatie), zodat we een vergelijking konden maken tussen stedelijke en landelijke gebieden.

Belangrijkste resultaten

Met de temperatuurgegevens die we in het veld verzamelden, konden we de temperatuur van het landoppervlak voor het studiegebied in kaart brengen, waarbij we locaties met gematigde temperatuurwaarden (met vegetatiebedekking) konden onderscheiden van locaties met een hogere temperatuur van het landoppervlak (met bijvoorbeeld asfaltbedekking). We brachten ook de windsnelheid in kaart, een belangrijke factor die de temperatuur van het landoppervlak beĆÆnvloedt. Uit de verkregen kaarten bleek dat de locaties met de meeste wind de laagste landoppervlaktetemperatuur hadden. Door het gebruik van satellietbeelden konden we de Normalized Difference Vegetation Indexes en de landoppervlaktetemperatuur voor het studiegebied berekenen. Deze resultaten werden vergeleken met de landoppervlaktetemperatuur die we verkregen door metingen tijdens ons veldwerk. We vonden een significante correlatie tussen beide. De resultaten leidden ons tot de conclusie dat het gebruik van satellietbeelden een belangrijke bron is voor het bestuderen van de temperatuur van het landoppervlak en voor het verkrijgen van informatie over de landbedekking van de aarde. Satellietbeelden leveren diverse informatie op, met als voordelen dat ze bredere gebieden bestuderen (zonder veldwerk) en dat ze variaties in de temperatuur van het landoppervlak tussen korte tijdsintervallen in beeld brengen (afhankelijk van de beschikbare satellietbeelden). Bij het vergelijken van Lissabon (stedelijk gebied) en PedrĆ³gĆ£o Grande (landelijk gebied), toonden de resultaten significante veranderingen in landbezetting. In Lissabon vonden we een duidelijke stedelijke uitbreiding, met overwegend waterhoudende grond. Aan de andere kant zien we in PedrĆ³gĆ£o het verlies van bijna het hele bos, als gevolg van bosbranden in 2017. Door deze branden waren de bodems volledig blootgesteld aan eroderende stoffen. Deze bevindingen zijn illustratief voor de factoren die bijdragen aan klimaatverandering; daarom vonden we het belangrijk om de herbebossing van het door de branden getroffen gebied voor te stellen, evenals de toename van groene gebieden binnen de stedelijke gebieden, die belangrijk zijn voor het behoud van een lagere temperatuur van het landoppervlak, waardoor de vorming van stedelijke hitte-eilanden wordt voorkomen.

Acties om het probleem te verminderen

Wat klimaatverandering betreft, moeten we lokaal handelen om wereldwijd te gaan. Wij denken dat het verstrekken van informatie de grootste actie is die we op dit moment kunnen ondernemen; daarom is het belangrijk om deel te nemen aan informatieve sessies, om mensen bewuster te maken van klimaatveranderingen en van preventieve individuele acties die iedereen zou moeten ondernemen. We namen deel aan een workshop van de AssociaĆ§Ć£o Portuguesa de EducaĆ§Ć£o Ambiental (een non-profitorganisatie die de ontwikkeling van milieueducatie bevordert). Deze workshop leerde ons dat we allemaal hulpbronnen nodig hebben, maar dat we er ook allemaal bewust mee om kunnen gaan, het milieu kunnen respecteren en kunnen bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen door eenvoudige veranderingen in onze dagelijkse routines. Tijdens de workshop leerden we ook dat het plannen van een stad erg belangrijk is; groene gebieden zijn bijvoorbeeld cruciaal om de temperatuur van het landoppervlak te verlagen en de luchtvochtigheid te verhogen. Wij denken dat we deze workshop in verschillende klassen moeten herhalen en ook sessies voor onze leerkrachten en ouders moeten voorbereiden, zodat er een informatie-net over klimaatverandering ontstaat. We zouden een verschil kunnen maken als ieder van ons binnen de eigen gemeenschap in actie zou komen, lokaal zou gaan handelen met een vlindereffect als doel. Tot slot willen we met lokale overheden praten over het belang van duurzame stadsplanning. Planners zouden in staat moeten zijn om meer groene gebieden aan te leggen of om straten te verbreden, zodat de lucht kan circuleren en de stad dus kan afkoelen.

Projectlink:

https://sites.google.com/view/detetivesdoclima/pƔgina-inicial


Projecten worden gemaakt door de teams en zij nemen de volledige verantwoordelijkheid voor de gedeelde gegevens.
ā† Alle projecten