Klimato detektyvų projektai 2018-2019 m.

Projekto tema: Miestai

Projekto pavadinimas: Geodiscovery

Komanda: "GeoDiscovery"

2018-2019   CED Nossa Senhora da Conceição - Casa Pia de Lisboa, I. P.   Lisboa   Portugalija   26 Mokinio amžius: 12-13


Projekto santrauka

Klimato kaita ir visuotinis atšilimas prasideda nuo vietinių problemų, susijusių su žmogaus veikla: tai buvo teiginys, kuriuo pradėtas mūsų projektas climate detectives! Mūsų projekto tikslas buvo ištirti žemės paviršiaus temperatūros svyravimus Largo do Rato mieste ir jo apylinkėse (Lisabonos regione vadinamoje šilumos saloje). Norėjome ištirti galimą temperatūros ir žemės naudojimo būdo ryšį, taip pat išanalizuoti kitus meteorologinius duomenis (santykinę drėgmę ir vėjo greitį), susijusius su augmenija ar kitomis miesto savybėmis, daugiausia dėmesio skirdami gatvių schemoms ir statybinėms medžiagoms miestuose. Apibrėžę savo tyrimo tikslus, manėme, kad svarbu atlikti tam tikrus lauko matavimus ir surinkti duomenis, naudojant tokius meteorologinius prietaisus kaip termometrai, drėgmės jutikliai ir anemometrai. Taip pat galvojome išmatuoti įprastų miesto medžiagų (betono, asfalto, metalo) ir vietinės augmenijos dangos temperatūrą, kad galėtume palyginti temperatūros svyravimus pagal atspindį arba saulės spinduliuotės sugėrimo ar atspindėjimo kiekį. Šiam tikslui pasiekti naudojome infraraudonųjų spindulių termometrus. Naudojome geografines informacines sistemas, kad parodytume surinktus duomenis, atliktume erdvinę analizę, o vėliau palyginome lauke surinktus duomenis su žemės paviršiaus temperatūra ir normalizuotais skirtuminiais augmenijos indeksais, gautais iš palydovinių vaizdų (iš Sentinel 3). Taip pat domėjomės Portugalijos duomenimis, todėl nusprendėme pasidairyti šiek tiek į priekį ir analizavome kitų regionų (Pedrógão Grande) duomenis, siekdami rasti panašių temperatūros ir žemės naudojimo bei žemės dangos sąsajų (Corine Land Cover geoinformacija), todėl nustatėme miesto ir kaimo vietovių palyginimą.

Pagrindiniai rezultatai

Lauke surinkti temperatūros duomenys leido sudaryti tiriamosios teritorijos žemės paviršiaus temperatūros žemėlapį ir atskirti vietas, kuriose temperatūra yra vidutinė (padengta augmenija), nuo vietų, kuriose žemės paviršiaus temperatūra yra aukštesnė (pvz., padengta asfaltu). Taip pat kartografavome vėjo greitį - svarbų veiksnį, kuris daro įtaką žemės paviršiaus temperatūrai. Gauti žemėlapiai atskleidė, kad vėjuotiausiose vietose žemės paviršiaus temperatūra buvo žemiausia. Naudodami palydovines nuotraukas, galėjome apskaičiuoti normalizuotus skirtuminius augalijos indeksus ir žemės paviršiaus temperatūrą tiriamoje teritorijoje. Tokie rezultatai buvo palyginti su žemės paviršiaus temperatūra, gauta atlikus matavimus mūsų lauko darbų metu. Nustatėme reikšmingą jų tarpusavio ryšį. Gauti rezultatai leido daryti išvadą, kad palydovinių vaizdų naudojimas yra svarbus šaltinis žemės paviršiaus temperatūrai tirti, taip pat informacijai apie Žemės paviršiaus dangą gauti. Palydoviniai vaizdai suteikia įvairios informacijos, o jų privalumai yra tai, kad galima tirti didesnes teritorijas (nereikia atlikti lauko darbų) ir gauti žemės paviršiaus temperatūros pokyčius trumpais laiko intervalais (priklausomai nuo turimų palydovinių vaizdų). Lyginant Lisaboną (miesto teritorija) ir Pedroganą Grandę (kaimo teritorija), gauti rezultatai parodė, kad žemės užimamos teritorijos ploto pokyčiai yra reikšmingi. Lisabonoje nustatyta akivaizdi miesto plėtra, vyraujant vandeniui nelaidžiam dirvožemiui. Kita vertus, Pedrogao išryškėja beveik viso miško praradimas dėl 2017 m. kilusių miškų gaisrų. Dėl šių gaisrų dirvožemiai liko visiškai veikiami erozijos veiksnių. Šie duomenys iliustruoja veiksnius, kurie prisideda prie klimato kaitos; dėl šios priežasties manėme, kad svarbu siūlyti apželdinti nuo gaisrų nukentėjusią teritoriją, taip pat didinti žaliuosius plotus miestų teritorijose, kurie yra svarbūs palaikant žemesnę žemės paviršiaus temperatūrą, užkertant kelią miestų šilumos salų susidarymui.

Veiksmai, padedantys sumažinti problemą

Kalbant apie klimato kaitą, turime veikti vietos lygmeniu, kad pasiektume pasaulinį lygį. Manome, kad informacijos teikimas yra didžiausias veiksmas, kurio dabar galime imtis, todėl svarbu dalyvauti informaciniuose užsiėmimuose, didinti žmonių informuotumą apie klimato pokyčius ir prevencinius individualius veiksmus, kurių kiekvienas turėtų imtis. Dalyvavome seminare, kurį surengė Associação Portuguesa de Educação Ambiental (pelno nesiekianti asociacija, skatinanti aplinkosauginio švietimo plėtrą). Šio seminaro metu sužinojome, kad visiems mums reikia išteklių, tačiau visi galime juos naudoti sąmoningai, tausodami aplinką ir prisidėdami prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo paprastais kasdieniais pokyčiais. Seminare taip pat sužinojome, kad labai svarbu planuoti miestą; pavyzdžiui, žalieji plotai yra labai svarbūs siekiant sumažinti žemės paviršiaus temperatūrą ir padidinti drėgmę. Manome, kad turėtume pakartoti šį seminarą įvairiose klasėse, taip pat parengti užsiėmimus mokytojams ir tėvams, sukurti informacijos apie klimato kaitą tinklą. Galėtume ką nors pakeisti, jei kiekvienas iš mūsų veiktų savo vidinėse bendruomenėse, pradėtume veikti vietoje, siekdami drugelio efekto tikslo. Galiausiai norėtume kalbėtis su vietos valdžios institucijomis apie tai, kaip svarbu planuoti miestą pagal tvarius tikslus. Planuotojai turėtų turėti galimybę padidinti žaliuosius plotus arba praplėsti gatves, kad galėtų cirkuliuoti oras, taigi ir atvėsti miestas.

Projekto nuoroda:

https://sites.google.com/view/detetivesdoclima/página-inicial


Projektus kuria komandos ir prisiima visą atsakomybę už bendrus duomenis.
← Visi projektai