Biologisk mangfold og tap av leveområder

Kort beskrivelse I dette settet med tre aktiviteter starter elevene med en leseoppgave som introduserer ordforråd og ideer som er viktige for å vurdere forholdet mellom klimaendringer og økosystemer. En feltundersøkelse av et lokalt område, som kan utføres ved hjelp av hjemmelaget utstyr, utvides til å omfatte en måling av biologisk mangfold [...].