Biodiverzita a úbytek stanovišť

Stručný popis V této sadě tří aktivit studenti začnou čtením úkolu, který je seznámí se slovní zásobou a myšlenkami, jež jsou klíčové pro úvahy o vztahu mezi změnou klimatu a ekosystémy. Terénní průzkum místního území, který lze provést pomocí doma vyrobeného vybavení, je rozšířen o měření biologické rozmanitosti [...].