Biologisk mångfald och förlust av livsmiljöer

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter kommer eleverna att börja med en läsuppgift som introducerar vokabulär och idéer som är viktiga för att överväga förhållandet mellan klimatförändringar och ekosystem. En fältundersökning av ett lokalt område, som kan utföras med hemmagjord utrustning, utökas till att omfatta en mätning av den biologiska mångfalden [...].