Astro jordbrukare

Kort beskrivning:I denna uppsättning av sex aktiviteter kommer eleverna att undersöka vilka faktorer som påverkar växters tillväxt och relatera dessa faktorer till odling av växter i rymden. Eleverna får lära sig att växter behöver luft, ljus, vatten, näringsämnen och en stabil temperatur för att växa. Eleverna får observera vad som händer med växterna när de varierar några av dessa faktorer. Dessa [...]