Astro farmář

Stručný popis: V této sadě šesti aktivit budou žáci zkoumat, které faktory ovlivňují růst rostlin, a tyto faktory budou vztahovat k pěstování rostlin ve vesmíru. Studenti se dozvědí, že rostliny potřebují ke svému růstu vzduch, světlo, vodu, živiny a stabilní teplotu. Studenti budou pozorovat, co se stane s rostlinami, když budou některé z těchto faktorů měnit. Tyto [...]