16159968998_066ce7ba99_o
Oversikt over klimadetektiver

 

 

Climate Detectives er et skoleprosjekt for elever mellom 8 og 15 år som drives av European Space Agency (ESA) i samarbeid med de nasjonale European Space Education Resource Offices (ESERO).

Climate Detectives-prosjektet består av tre faser:

Fase 1 - Identifisere et klimaproblem

I denne fasen blir elevene bedt om å identifisere et klimaproblem som de ønsker å undersøke som "Climate Detectives". Elevene skal definere problemet basert på spørsmål de har fått fra skolefagene og observasjoner i nærmiljøet. Elevene må planlegge undersøkelsen av problemet, inkludert forskningsspørsmålet, hvilke jordobservasjonsdata de må samle inn, og hvilke feltstudier/laboratoriestudier de trenger for å besvare spørsmålet.

Forskere innen jordobservasjon og klima vil deretter gjennomgå undersøkelsesplanene og gi tilbakemelding til alle teamene som deltar i prosjektet.

Fase 2 - Undersøke klimaet problem

I denne fasen skal elevene samle inn, analysere og sammenligne data for å trekke en konklusjon om problemet de undersøker. Bruk av data er obligatorisk for å delta i prosjektet. Slike data kan enten være satellitt- eller bakkebaserte data hentet fra profesjonelle kilder, eller data innhentet fra elevenes egne målinger, eller en kombinasjon av disse.

I løpet av fase 2 vil ESA, eller eventuelt den nasjonale ESERO-koordinatoren, organisere nettbaserte arrangementer der teamene kan "spørre en forsker" og få bakgrunnsinformasjon og tips.

Fase 3 Del resultater og gjør en forskjell 

Vi kan alle gjøre en forskjell! Basert på resultatene av undersøkelsene bør elevene bestemme seg for hva de vil gjøre - som enkeltpersoner og som borgere - for å bidra til å overvåke eller redusere problemet. Tiltakene trenger ikke være begrenset til skoletiden. Elevene kan for eksempel ta med seg ideer hjem og involvere familiene sine for å sette dem ut i livet i hverdagen, holde en presentasjon eller arrangere en kampanje på skolen eller i lokalsamfunnet for å øke bevisstheten. Gruppene skal registrere og dokumentere hva de har gjort, og må dele dette med ESA Climate Detectives-fellesskapet.

Alle team som deler prosjektet sitt, vil motta et deltakerbevis på e-post. De beste prosjektene vil bli fremhevet på delingsplattformen, og teammedlemmene vil motta Climate Detectives-godbiter. Lagene med unge klimaforskere (fra 8 til 10 år) som sender inn de beste prosjektene, vil også få arbeidet sitt fremhevet på ESAs nettsted for barn