16159968998_066ce7ba99_o
Climate Detectives Yleiskatsaus

 

 

Climate Detectives on 8-15-vuotiaille oppilaille suunnattu kouluhanke, jota Euroopan avaruusjärjestö (ESA) toteuttaa yhteistyössä Euroopan kansallisten avaruusalan koulutustoimistojen (ESERO) kanssa.

Climate Detectives-hankkeessa on kolme vaihetta:

Vaihe 1- Ilmasto-ongelman tunnistaminen

Tässä vaiheessa oppilaita pyydetään tunnistamaan ilmasto-ongelma, jota he haluaisivat tutkia Climate Detectives-menetelmällä. Oppilaiden tulisi määritellä ongelma kouluopinnoissaan ja paikallisessa ympäristössään tekemiensä havaintojen perusteella. Oppilaiden on suunniteltava ongelman tutkiminen, mukaan lukien tutkimuskysymys ja se, mitä maanhavainnointitietoja heidän on kerättävä ja mitä kenttä-/laboratoriotutkimuksia he tarvitsevat kysymykseen vastaamiseksi.

Maanhavainnon ja ilmaston alan tutkijat tarkastelevat tutkimussuunnitelmia ja antavat palautetta kaikille hankkeeseen osallistuville ryhmille.

Vaihe 2 - Ilmaston tutkiminen ongelma

Tässä vaiheessa oppilaat keräävät, analysoivat ja vertailevat tietoja tehdäkseen johtopäätöksen tutkimastaan ongelmasta. Tietojen käyttö on pakollista projektiin osallistumiseksi. Tiedot voivat olla joko ammattilaislähteistä saatuja satelliitti- tai maastotietoja tai oppilaiden mittauksista saatuja tietoja tai niiden yhdistelmiä.

Vaiheen 2 aikana ESA tai tarvittaessa ESEROn kansallinen koordinaattori järjestää verkkotapahtumia, joissa ryhmät voivat kysyä tutkijalta ja saada taustatietoa ja vinkkejä.

Vaihe 3 - Jaa tulokset ja tee ero 

Me kaikki voimme vaikuttaa! Tutkimustulostensa perusteella oppilaiden tulisi päättää, mihin toimiin he haluavat ryhtyä - yksilöinä ja kansalaisina - auttaakseen ongelman seuraamisessa tai lieventämisessä. Toimien ei tarvitse rajoittua kouluaikaan; oppilaat voivat esimerkiksi viedä ideoita kotiin ja ottaa perheensä mukaan toteuttamaan niitä jokapäiväisessä elämässään tai pitää esitelmän tai järjestää kampanjan koulussaan tai paikallisyhteisössään tietoisuuden lisäämiseksi. Ryhmien on kirjattava ja todistettava toimensa, ja niiden on jaettava ne ESA Climate Detectives -yhteisön kanssa.

Kaikki projektinsa jakavat joukkueet saavat osallistumistodistuksen sähköpostitse. Parhaat projektit nostetaan esiin jakamisalustalla, ja tiimin jäsenet saavat Climate Detectives-herkkuja. Parhaat hankkeet lähettäneiden nuorten ilmastotutkijoiden (8-10-vuotiaiden) tiimien työt tuodaan esiin myös foorumissa ESA Kids -sivusto