16159968998_066ce7ba99_o
Översikt över klimatdetektiverna

 

 

Climate Detectives är ett skolprojekt för elever mellan 8 och 15 år som drivs av Europeiska rymdorganisationen (ESA) i samarbete med de nationella European Space Education Resource Offices (ESEROs).

Climate Detectives-projektet består av tre faser:

Fas 1- Identifiera ett klimatproblem

I denna fas kommer eleverna att uppmanas att identifiera ett klimatproblem som de skulle vilja undersöka som "Climate Detectives". Eleverna bör definiera problemet baserat på frågor som uppstår från deras skolstudier och från observationer i deras lokala miljö. Eleverna måste planera sin undersökning av problemet, inklusive sin forskningsfråga och vilka jordobservationsdata de behöver samla in och vilka fält- eller laboratoriestudier de behöver för att besvara frågan.

Forskare inom området jordobservation och klimat kommer sedan att granska undersökningsplanerna och ge feedback till alla team som deltar i projektet.

Fas 2 - Undersök klimatet problem

I den här fasen ska eleverna samla in, analysera och jämföra data för att dra en slutsats om det problem de undersöker. Användningen av data är obligatorisk för att delta i projektet. Sådana data kan antingen vara satellit- eller markbaserade data som hämtats från professionella källor, eller data som erhållits från mätningar av eleverna, eller en kombination av dem.

Under fas 2 kommer ESA eller, i förekommande fall, den nationella ESERO-samordnaren att organisera online-evenemang där teamen kan "fråga en forskare" och få bakgrundsinformation och tips.

Fas 3 Dela med sig av resultat och en skillnad 

Vi kan alla göra skillnad! Baserat på resultaten av sina undersökningar bör eleverna besluta om vilka åtgärder de vill vidta - som individer och som medborgare - för att hjälpa till att övervaka eller mildra problemet. Åtgärderna behöver inte vara begränsade till skoltid; eleverna kan till exempel ta med sig idéer hem och involvera sina familjer för att omsätta dem i praktiken i sina vardagsliv, eller ge en presentation eller vara värd för en kampanj på sin skola eller i lokalsamhället för att öka medvetenheten. Teamen ska dokumentera och tillhandahålla bevis för sina åtgärder och måste dela dem med ESA Climate Detectives-gemenskapen.

Alla team som delar med sig av sitt projekt får ett intyg om deltagande via e-post. De bästa projekten kommer att lyftas fram på delningsplattformen och lagmedlemmarna kommer att få Climate Detectives-godis. Team med unga klimatforskare (i åldern 8-10 år) som skickar in de bästa projekten kommer också att få sitt arbete uppmärksammat i ESA Kids webbplats