16159968998_066ce7ba99_o
Klimata detektīvu pārskats

 

 

Climate Detectives ir skolu projekts skolēniem vecumā no 8 līdz 15 gadiem, ko īsteno Eiropas Kosmosa aģentūra (EKA) sadarbībā ar Eiropas Kosmosa izglītības resursu birojiem (ESERO).

Climate Detectives projektam ir trīs posmi:

1. posms - klimata problēmas identificēšana

Šajā posmā skolēniem tiks lūgts noteikt klimata problēmu, ko viņi vēlētos izpētīt kā "Climate Detectives". Skolēniem jādefinē problēma, pamatojoties uz jautājumiem, kas izriet no mācībām skolā un novērojumiem vietējā vidē. Skolēniem būs jāplāno problēmas izpēte, tostarp jāizplāno pētījuma jautājums un jānorāda, kādi Zemes novērojumu dati viņiem ir jāvāc un kādi lauka/laboratorijas pētījumi viņiem ir nepieciešami, lai atbildētu uz šo jautājumu.

Zemes novērošanas un klimata jomas zinātnieki pārskatīs pētījumu plānus un sniegs atsauksmes visām projektā iesaistītajām komandām.

2. posms - klimata izpēte problēma

Šajā posmā skolēni apkopos, analizēs un salīdzinās datus, lai izdarītu secinājumus par pētāmo problēmu. Datu izmantošana ir obligāta, lai piedalītos projektā. Šādi dati var būt vai nu satelīta vai zemes dati, kas iegūti no profesionāliem avotiem, vai dati, kas iegūti skolēnu veikto mērījumu rezultātā, vai arī to kombinācija.

2. posmā ESA vai attiecīgā gadījumā ESERO valsts koordinators organizēs tiešsaistes pasākumus, kuros komandas varēs "jautāt zinātniekam" un saņemt pamatinformāciju un padomus.

3. posms - Kopīgojiet rezultātus un veiciet atšķirība 

Mēs visi varam kaut ko mainīt! Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, skolēniem jāizlemj, kādas darbības viņi vēlas veikt kā indivīdi un kā pilsoņi, lai palīdzētu uzraudzīt vai mazināt šo problēmu. Rīcībai nav jāaprobežojas tikai ar skolas laiku; piemēram, skolēni varētu paņemt idejas uz mājām un iesaistīt savas ģimenes, lai tās īstenotu ikdienā, vai arī sniegt prezentāciju vai rīkot kampaņu skolā vai vietējā kopienā, lai palielinātu informētību. Komandām ir jāreģistrē un jāsniedz pierādījumi par savām darbībām, un tām būs jādalās ar ESA Climate Detectives kopienu.

Visas komandas, kas dalīsies ar savu projektu, pa e-pastu saņems sertifikātu par dalību. Labākie projekti tiks izcelti koplietošanas platformā, un komandas dalībnieki saņems Climate Detectives labumus. Klimata jauno zinātnieku komandas (vecumā no 8 līdz 10 gadiem), kas iesniegs labākos projektus, arī tiks izceltas platformā. ESA Kids tīmekļa vietne