Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Pyrgos klimaforkjempere

Hellas 12 år gammel   16 / 7

Prosjektets tittel:

Άνοδος της στάθμης της θάλασσας στις παράκτιες περιοχές της Ηλείας

Forskningsspørsmål

Ποιες παράκτιες περιοχές της Ηλείας κινδυνεύουν περισσότερο από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας;

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Η Ηλεία στα δυτικά διαθέτει ακτογραμμμή 120 χιλιομέτρων περίπου. Στην ακτογραμμμή αυτή υπάρχουν πολλές αμμμώδεις παραλίες, που φιλοξενούν οικοσυστήματα με πλούσια χλωρίδα και πανίδα, καθώς και παραθαλάσσιες οικιστικές, τουριστικές και αγροτικές ζώνες, με αυξανόμενη οικονομική δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια.
Η κλιματική αλλαγή που έχει ως συνέπεια και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, ενδέχεται να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις παράκτιες περιοχές της Ηλείας, έχοντας αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον, τις υποδομές και τις οικονομικές δραστηριότητες.
Στο πλαίσιο αυτό, θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε ποιες περιοχές της Ηλείας κινδυνεύουν περισσότερο από την αύξηση της στάθμης της θάλασσας, ποιες επιπτώσεις μπορεί να έχει η αύξηση της στάθμης της θάλασσας στις περιοχές αυτές και να προτείνουμε συστάσεις στην τοπική κοινότητα για τη διαχείριση των επιπτώσεων αυτών.

Tema for prosjektet

Klimaendringer

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Θα χρησιμοποιήσουμε δορυφορικά και υψομετρικά δεδομένα, καθώς και δεδομένα για την χρήση γης των παράκτιων περιοχών της Ηλείας σε βάθος 20-30 ετών (εφόσον υπάρχουν).
Θα προσπαθήσουμε να υπολογίσουμε την ακτογραμμή της Ηλείας καθώς και την έκταση διαφόρων παραλιακών περιοχών ανάλογα την με χρήση τους, όπως οικοσυστημάτων, τουριστικών, οικιστικών και γεωργικών περιοχών, από το παρελθόν ως σήμερα για να διαπιστώσουμε αν όντως με την πάροδο του χρόνου αυξάνεται η στάθμη της θάλασσας στην παράκτια Ηλεία.
Στη συνέχεια, και με βάση τα σημερινά δεδομένα, σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε 3 πιθανά σενάρια για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας (0,26m, 0.50m, 1m) και να υπολογίσουμε εκ νέου την ακτογραμμμή και τις εκτάσεις των διαφόρων παραλιακών περιοχών ανάλογα με την χρήση τους, για να εντοπίσουμε τις περιοχές που θα πληγούν περισσότερο ανά σενάριο και να εκτιμήσουμε τις επιπτώσεις ανά χρήση γης.
Τέλος, θα προσπαθήσουμε να προτείνουμε παρεμβάσεις για την αποτροπή ή την μείωση των επιπτώσεων της ανόδου της στάθμης της θάλασσας στις περιοχές αυτές.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.