Vitajte na paneli expertov Climate Detectives!

Tu nájdete projekty, ku ktorým by sme potrebovali vašu spätnú väzbu

Klimatickí detektívi (kategória vyšetrovania)

Tím: Ochrancovia klímy Pyrgos

Grécko 12 rokov   16 / 7

Názov projektu:

Άνοδος της στάθμης της θάλασσας στις παράκτιες περιοχές της Ηλείας

Výskumná otázka

Ποιες παράκτιες περιοχές της Ηλείας κινδυνεύουν περισσότερο από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας;

Identifikujte miestny environmentálny/klimatický problém, ktorý chcete preskúmať

Η Ηλεία στα δυτικά διαθέτει ακτογραμμή 120 χιλιομέτρων περίπου. Στην ακτογραμμή αυτή υπάρχουν πολλές αμμώδεις παραλίες, που φιλοξενούν οικοσυστήματα με πλούσια χλωρίδα και πανίδα, καθώς και παραθαλάσσιες οικιστικές, τουριστικές και αγροτικές ζώνες, με αυξανόμενη οικονομική δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια.
Η κλιματική αλλαγή που έχει ως συνέπεια και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, ενδέχεται να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις παράκτιες περιοχές της Ηλείας, έχοντας αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον, τις υποδομές και τις οικονομικές δραστηριότητες.
Στο πλαίσιο αυτό, θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε ποιες περιοχές της Ηλείας κινδυνεύουν περισσότερο από την αύξηση της στάθμης της θάλασσας, ποιες επιπτώσεις μπορεί να έχει η αύξηση της στάθμης της θάλασσας στις περιοχές αυτές και να προτείνουμε συστάσεις στην τοπική κοινότητα για τη διαχείριση των επιπτώσεων αυτών.

Téma projektu

Zmena klímy

Opíšte, ako plánujete skúmať identifikovaný problém a aké údaje plánujete analyzovať.

Θα χρησιμοποιήσουμε δορυφορικά και υψομετρικά δεδομένα, καθώς και δεδομένα για την χρήση γης των παράκτιων περιοχών της Ηλείας σε βάθος 20-30 ετών (εφόσον υπάρχουν).
Θα προσπαθήσουμε να υπολογίσουμε την ακτογραμμή της Ηλείας καθώς και την έκταση διαφόρων παραλιακών περιοχών ανάλογα με την χρήση τους, όπως οικοσυστημάτων, τουριστικών, οικιστικών και γεωργικών περιοχών, από το παρελθόν ως σήμερα για να διαπιστώσουμε αν όντως με την πάροδο του χρόνου αυξάνεται η στάθμη της θάλασσας στην παράκτια Ηλεία.
Στη συνέχεια, και με βάση τα σημερινά δεδομένα, σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε 3 πιθανά σενάρια για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας (0,26 m, 0.50m, 1m) και να υπολογίσουμε εκ νέου την ακτογραμμή και τις εκτάσεις των διαφόρων παραλιακών περιοχών ανάλογα με την χρήση τους, για να εντοπίσουμε τις περιοχές που θα πληγούν περισσότερο ανά σενάριο και να εκτιμήσουμε τις επιπτώσεις ανά χρήση γης.
Τέλος, θα προσπαθήσουμε να προτείνουμε παρεμβάσεις για την αποτροπή ή την μείωση των επιπτώσεων της ανόδου της στάθμης της θάλασσας στις περιοχές αυτές.


Vaša spätná väzba

Spätná väzba expertov Fáza 1 - 2023-2024
Je navrhovaný problém problémom, ktorý môžu študenti skutočne preskúmať? Je uskutočniteľný, realistický? Vysvetlite prečo alebo prečo nie. Je spracovaný vzťah s klímou/miestnym prostredím? V prípade potreby uveďte širší vedecký kontext, do ktorého identifikovaný problém patrí.