Καλώς ήρθατε στον πίνακα ελέγχου εμπειρογνωμόνων Climate Detectives!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έργα για τα οποία θα θέλαμε τα σχόλιά σας

Climate Detectives (κατηγορία έρευνας)

Ομάδα: Υπερασπιστές του κλίματος του Πύργου

Ελλάδα 12 ετών   16 / 7

Τίτλος του έργου:

Άνοδος της στάθμης της θάλασσας στις παράκτιες περιοχές της Ηλείας

Ερευνητικό ερώτημα

Ποιες παράκτιες περιοχές της Ηλείας κινδυνεύουν περισσότερο από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας,

Προσδιορίστε το τοπικό περιβαλλοντικό/κλιματικό πρόβλημα που θέλετε να διερευνήσετε.

Η Ηλεία στα δυτικά διαθέτει ακτογραμμή 120 χιλιομέτρων περίπου. Στην ακτογραμμή αυτή υπάρχουν πολλές αμμώδεις παραλίες, που φιλοξενούν οικοσυστήματα με πλούσια χλωρίδα και πανίδα, καθώς και παραθαλάσσιες οικιστικές, τουριστικές και αγροτικές ζώνες, με αυξανόμενη οικονομική δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια.
Η κλιματική αλλαγή που έχει ως συνέπεια και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, ενδέχεται να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις παράκτιες περιοχές της Ηλείας, έχοντας αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον, τις υποδομές και τις οικονομικές δραστηριότητες.
Στο πλαίσιο αυτό, θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε ποιες περιοχές της Ηλείας κινδυνεύουν περισσότερο από την αύξηση της στάθμης της θάλασσας, ποιες επιπτώσεις μπορεί να έχει η αύξηση της στάθμης της θάλασσας στις περιοχές αυτές και να προτείνουμε συστάσεις στην τοπική κοινότητα για τη διαχείριση των επιπτώσεων αυτών.

Θέμα έργου

Κλιματική αλλαγή

Περιγράψτε πώς σκοπεύετε να διερευνήσετε το πρόβλημα που εντοπίσατε και ποια δεδομένα σκοπεύετε να αναλύσετε.

Θα χρησιμοποιήσουμε δορυφορικά και υψομετρικά δεδομένα, καθώς και δεδομένα για την χρήση γης των παράκτιων περιοχών της Ηλείας σε βάθος 20-30 ετών (εφόσον υπάρχουν).
Θα προσπαθήσουμε να υπολογίσουμε την ακτογραμμή της Ηλείας καθώς και την έκταση διαφόρων παραλιακών περιοχών ανάλογα με την χρήση τους, όπως οικοσυστημάτων, τουριστικών, οικιστικών και γεωργικών περιοχών, από το παρελθόν ως σήμερα για να διαπιστώσουμε αν όντως με την πάροδο του χρόνου αυξάνεται η στάθμη της θάλασσας στην παράκτια Ηλεία.
Στη συνέχεια, και με βάση τα σημερινά δεδομένα, σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε 3 πιθανά σενάρια για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας (0.26m, 0.50m, 1m) και να υπολογίσουμε εκ νέου την ακτογραμμή και τις εκτάσεις των διαφόρων παραλιακών περιοχών ανάλογα με την χρήση τους, για να εντοπίσουμε τις περιοχές που θα πληγούν περισσότερο ανά σενάριο και να εκτιμήσουμε τις επιπτώσεις ανά χρήση γης.
Τέλος, θα προσπαθήσουμε να προτείνουμε παρεμβάσεις για την αποτροπή ή την μείωση των επιπτώσεων της ανόδου της στάθμης της θάλασσας στις περιοχές αυτές.


Τα σχόλιά σας

Ανατροφοδότηση εμπειρογνωμόνων Φάση 1 - 2023-2024
Είναι το προτεινόμενο πρόβλημα ένα πρόβλημα που οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν στην πραγματικότητα; Είναι εφικτό, ρεαλιστικό; Παρακαλώ εξηγήστε γιατί ή γιατί όχι. Είναι επεξεργασμένη η σχέση με το κλίμα/τοπικό περιβάλλον; Όπου είναι απαραίτητο, αναφέρετε το ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα που εντοπίστηκε.