Vítejte na panelu expertů Climate Detectives!

Zde najdete projekty, ke kterým bychom potřebovali vaši zpětnou vazbu.

Klimatičtí detektivové (kategorie vyšetřování)

Tým: Ochránci klimatu Pyrgos

Řecko 12 let   16 / 7

Název projektu:

Άνοδος της στάθμης της θάλασσας στις παράκτιες περιοχές της Ηλείας

Výzkumná otázka

Ποιες παράκτιες περιοχές της Ηλείας κινδυνεύουν περισσότερο από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας;

Určete místní environmentální/klimatický problém, který chcete zkoumat.

Η Ηλεία στα δυτικά διαθέτει ακτογραμμή 120 χιλιομέτρων περίπου. Στην ακτογραμμή αυτή υπάρχουν πολλές αμμώδεις παραλίες, που φιλοξενούν οικοσυστήματα με πλούσια χλωρίδα και πανίδα, καθώς και παραθαλάσσιες οικιστικές, τουριστικές και αγροτικές ζώνες, με αυξανόμενη οικονομική δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια.
Η κλιματική αλλαγή που έχει ως συνέπεια και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, ενδέχεται να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις παράκτιες περιοχές της Ηλείας, έχοντας αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον, τις υποδομές και τις οικονομικές δραστηριότητες.
Στο πλαίσιο αυτό, θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε ποιες περιοχές της Ηλείας κινδυνεύουν περισσότερο από την αύξηση της στάθμης της θάλασσας, ποιες επιπτώσεις μπορεί να έχει η αύξηση της στάθμης της θάλασσας στις περιοχές αυτές και να προτείνουμε συστάσεις στην τοπική κοινότητα για τη διαχείριση των επιπτώσεων αυτών.

Téma projektu

Změna klimatu

Popište, jak hodláte zkoumat zjištěný problém a jaké údaje hodláte analyzovat.

Θα χρησιμοποιήσουμε δορυφορικά και υψομετρικά δεδομένα, καθώς και δεδομένα για την χρήση γης των παράκτιων περιοχών της Ηλείας σε βάθος 20-30 ετών (εφόσον υπάρχουν).
Θα προσπαθήσουμε να υπολογίσουμε την ακτογραμμή της Ηλείας καθώς και την έκταση διαφόρων παραλιακών περιοχών ανάλογα με την χρήση τους, όπως οικοσυστημάτων, τουριστικών, οικιστικών και γεωργικών περιοχών, από το παρελθόν ως σήμερα για να διαπιστώσουμε αν όντως με την πάροδο του χρόνου αυξάνεται η στάθμη της θάλασσας στην παράκτια Ηλεία.
Στη συνέχεια, και με βάση τα σημερινά δεδομένα, σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε 3 πιθανά σενάρια για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας (0.26m, 0.50m, 1m) και να υπολογίσουμε εκ νέου την ακτογραμμή και τις εκτάσεις των διαφόρων παραλιακών περιοχών ανάλογα με την χρήση τους, για να εντοπίσουμε τις περιοχές που θα πληγούν περισσότερο ανά σενάριο και να εκτιμήσουμε τις επιπτώσεις ανά χρήση γης.
Τέλος, θα προσπαθήσουμε να προτείνουμε παρεμβάσεις για την αποτροπή ή την μείωση των επιπτώσεων της ανόδου της στάθμης της θάλασσας στις περιοχές αυτές.


Vaše zpětná vazba

Zpětná vazba odborníků Fáze 1 - 2023-2024
Je navrhovaný problém problémem, který mohou studenti skutečně zkoumat? Je proveditelný, realistický? Vysvětlete proč nebo proč ne. Je zpracována souvislost s klimatem/místním prostředím? V případě potřeby uveďte širší vědecký kontext, do kterého identifikovaný problém patří.