Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Obrońcy klimatu Pyrgos

Grecja 12 lat   16 / 7

Tytuł projektu:

Άνοδος της στάθμης της θάλασσας στις παράκτιες περιοχές της Ηλείας

Pytanie badawcze

Ποιες παράκτιες περιοχές της Ηλείας κινδυνεύουν περισσότερο από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας;

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Η Ηλεία στα δυτικά διαθέτει ακτογραμμή 120 χιλιομέτρων περίπου. Στην ακτογραμμή αυτή υπάρχουν πολλές αμμώδεις παραλίες, που φιλοξενούν οικοσυστήματα με πλούσια χλωρίδα και πανίδα, καθώς και παραθαλάσσιες οικιστικές, τουριστικές και αγροτικές ζώνες, με αυξανόμενη οικονομική δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια.
Η κλιματική αλλαγή που έχει ως συνέπεια και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, ενδέχεται να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις παράκτιες περιοχές της Ηλείας, έχοντας αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον, τις υποδομές και τις οικονομικές δραστηριότητες.
Στο πλαίσιο αυτό, θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε ποιες περιοχές της Ηλείας κινδυνεύουν περισσότερο από την αύξηση της στάθμης της θάλασσας, ποιες επιπτώσεις μπορεί να έχει η αύξηση της στάθμης της θάλασσας στις περιοχές αυτές και να προτείνουμε συστάσεις στην τοπική κοινότητα για τη διαχείριση των επιπτώσεων αυτών.

Temat projektu

Zmiana klimatu

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Θα χρησιμοποιήσουμε δορυφορικά και υψομετρικά δεδομένα, καθώς και δεδομένα για την χρήση γης των παράκτιων περιοχών της Ηλείας σε βάθος 20-30 ετών (εφόσον υπάρχουν).
Θα προσπαθήσουμε να υπολογίσουμε την ακτογραμμή της Ηλείας καθώς και την έκταση διαφόρων παραλιακών περιοχών ανάλογα με την χρήση τους, όπως οικοσυστημάτων, τουριστικών, οικιστικών και γεωργικών περιοχών, από το παρελθόν ως σήμερα για να διαπιστώσουμε αν όντως με την πάροδο του χρόνου αυξάνεται η στάθμη της θάλασσας στην παράκτια Ηλεία.
Στη συνέχεια, και με βάση τα σημερινά δεδομένα, σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε 3 πιθανά σενάρια για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας (0.26m, 0.50m, 1m) και να υπολογίσουμε εκ νέου την ακτογραμμή και τις εκτάσεις των διαφόρων παραλιακών περιοχών ανάλογα με την χρήση τους, για να εντοπίσουμε τις περιοχές που θα πληγούν περισσότερο ανά σενάριο και να εκτιμήσουμε τις επιπτώσεις ανά χρήση γης.
Τέλος, θα προσπαθήσουμε να προτείνουμε παρεμβάσεις για την αποτροπή ή την μείωση των επιπτώσεων της ανόδου της στάθμης της θάλασσας στις περιοχές αυτές.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.