Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: “CO2-ΒUSTERS”

Hellas 14 år gammel   16 / 10

Prosjektets tittel:

"Avhør" av CO2

Forskningsspørsmål

Hvordan påvirker branner atmosfærens sammensetning, dens egenskaper som optisk medium og hvordan utløser disse endringene klimaendringer?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Branner frigjør enorme mengder aerosoler i atmosfæren. I en ond tilbakekoblingssløyfe bidrar den ekstra CO2-en til den samme langsiktige globale oppvarmingen som forstyrrer energibalansen. De ødeleggende brannene på Rhodos de siste årene etterlater seg et betydelig økologisk fotavtrykk.

Tema for prosjektet

Klimaendringer

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

1. datainnsamling ved hjelp av satellittbilder av øya før og etter de store brannene.
2. møte med vitenskapsmenn/forskere fra forskningsstasjonen i Finokalia, Upper Merabello, for å gi informasjon om tilstanden til det atmosfæriske miljøet i det østlige Middelhavet de siste årene, og levere aerosolmålingsdata.
3. møte med eksperter fra Rhodos brannvesen.
4. utvikling av en sensor for måling av luftbårne partikler ved hjelp av data som allerede finnes i vitenskapslaboratorier eller som kan innhentes med enkle midler, for eksempel Arduino-mikroprosessorer.
5. utvikle eksperimentelle prosesser for å forstå den menneskeskapte drivhuseffekten og konsekvensene av klimaendringene.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.