Välkommen till klimatdetektivernas expertpanel!

Här hittar du de projekt som vi skulle behöva din feedback på

Klimatdetektiver (utredningskategori)

Team: “CO2-ΒUSTERS”

Grekland 14 år gammal   16 / 10

Projektets titel:

"Förhörande" CO2

Forskningsfråga

Hur påverkar bränder atmosfärens sammansättning, dess egenskaper som ett optiskt medium och hur utlöser dessa förändringar klimatförändringar?

Identifiera det lokala miljö-/klimatproblem som du vill undersöka

Bränder släpper ut enorma mängder aerosoler i atmosfären. I en ond återkopplingsslinga bidrar den ytterligare koldioxiden till samma långsiktiga globala uppvärmning som rubbar energibalansen. De förödande bränderna på Rhodos under de senaste åren lämnar ett betydande ekologiskt fotavtryck.

Ämne för projektet

Klimatförändringar

Beskriv hur du planerar att undersöka det identifierade problemet och vilka data du planerar att analysera.

1. Datainsamling genom satellitbilder av ön före och efter de stora bränderna.
2. Möte med vetenskapsmän/forskare från forskningsstationen i Finokalia, Upper Merabello för att ge information om den atmosfäriska miljön i östra Medelhavsområdet under de senaste åren och tillhandahålla mätdata för aerosoler.
3. Möte med experter från Rhodos brandkår.
4. Utveckling av en sensor för att mäta luftburna partiklar med hjälp av data som redan finns i vetenskapliga laboratorier eller som kan erhållas med enkla medel, t.ex. Arduino-mikroprocessorer.
5. Utveckla experimentella processer för att förstå den antropogena växthuseffekten och effekterna av klimatförändringar.


Din feedback

Återkoppling från experter Fas 1 - 2023-2024
Är det föreslagna problemet ett problem som studenterna faktiskt kan undersöka? Är det genomförbart, realistiskt? Förklara varför eller varför inte. Är förhållandet till klimat/lokal miljö utrett? Ange vid behov det bredare vetenskapliga sammanhang som det identifierade problemet ingår i.