Καλώς ήρθατε στον πίνακα ελέγχου εμπειρογνωμόνων Climate Detectives!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έργα για τα οποία θα θέλαμε τα σχόλιά σας

Climate Detectives (κατηγορία έρευνας)

Ομάδα: "CO2-ΒUSTERS"

Ελλάδα 14 ετών   16 / 10

Τίτλος του έργου:

"Ανάκριση" CO2

Ερευνητικό ερώτημα

Πώς οι πυρκαγιές επηρεάζουν τη σύνθεση της ατμόσφαιρας, τις ιδιότητές της ως οπτικού μέσου και πώς οι αλλαγές αυτές προκαλούν κλιματικές αλλαγές;

Προσδιορίστε το τοπικό περιβαλλοντικό/κλιματικό πρόβλημα που θέλετε να διερευνήσετε.

Οι πυρκαγιές απελευθερώνουν τεράστιες ποσότητες αερολυμάτων στην ατμόσφαιρα. Σε έναν φαύλο βρόχο ανατροφοδότησης, το πρόσθετο CO2 συμβάλλει στην ίδια μακροπρόθεσμη υπερθέρμανση του πλανήτη διαταράσσοντας την ενεργειακή ισορροπία. Οι καταστροφικές πυρκαγιές στη Ρόδο τα τελευταία χρόνια αφήνουν ένα σημαντικό οικολογικό αποτύπωμα.

Θέμα έργου

Κλιματική αλλαγή

Περιγράψτε πώς σκοπεύετε να διερευνήσετε το πρόβλημα που εντοπίσατε και ποια δεδομένα σκοπεύετε να αναλύσετε.

1. Συλλογή δεδομένων μέσω δορυφορικών εικόνων του νησιού πριν και μετά τις μεγάλες πυρκαγιές.
2. Συνάντηση με επιστήμονες/ερευνητές από τον ερευνητικό σταθμό στα Φινοκάλια του Άνω Μεραμπέλλου για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στην Ανατολική Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια και την παροχή δεδομένων μετρήσεων αερολυμάτων.
3. Συνάντηση με εμπειρογνώμονες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Ρόδου.
4. Ανάπτυξη ενός αισθητήρα για τη μέτρηση των αιωρούμενων σωματιδίων χρησιμοποιώντας δεδομένα που υπάρχουν ήδη στα επιστημονικά εργαστήρια ή που μπορούν να ληφθούν με απλά μέσα, όπως μικροεπεξεργαστές Arduino
5. Ανάπτυξη πειραματικών διαδικασιών για την κατανόηση του ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.


Τα σχόλιά σας

Ανατροφοδότηση εμπειρογνωμόνων Φάση 1 - 2023-2024
Είναι το προτεινόμενο πρόβλημα ένα πρόβλημα που οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν στην πραγματικότητα; Είναι εφικτό, ρεαλιστικό; Παρακαλώ εξηγήστε γιατί ή γιατί όχι. Είναι επεξεργασμένη η σχέση με το κλίμα/τοπικό περιβάλλον; Όπου είναι απαραίτητο, αναφέρετε το ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα που εντοπίστηκε.