Vítejte na panelu expertů Climate Detectives!

Zde najdete projekty, ke kterým bychom potřebovali vaši zpětnou vazbu.

Klimatičtí detektivové (kategorie vyšetřování)

Tým: "CO2-ΒUSTERS"

Řecko 14 let   16 / 10

Název projektu:

"Výslech" CO2

Výzkumná otázka

Jak požáry ovlivňují složení atmosféry, její optické vlastnosti a jak tyto změny vyvolávají změny klimatu?

Určete místní environmentální/klimatický problém, který chcete zkoumat.

Při požárech se do atmosféry uvolňuje obrovské množství aerosolů. V bludné smyčce zpětné vazby přispívá dodatečný CO2 ke stejnému dlouhodobému globálnímu oteplování, které narušuje energetickou rovnováhu. Ničivé požáry na Rhodosu v posledních letech zanechávají značnou ekologickou stopu.

Téma projektu

Změna klimatu

Popište, jak hodláte zkoumat zjištěný problém a jaké údaje hodláte analyzovat.

1. Sběr dat prostřednictvím satelitních snímků ostrova před a po velkých požárech.
2. Setkání s vědci/výzkumníky z výzkumné stanice Finokalia v Horním Merabellu, kteří poskytli informace o stavu atmosférického prostředí ve východním Středomoří v posledních letech a poskytli údaje z měření aerosolů.
3. Setkání s odborníky z hasičského sboru Rhodos.
4. Vývoj senzoru pro měření částic v ovzduší s využitím údajů, které již existují ve vědeckých laboratořích nebo které lze získat jednoduchými prostředky, například mikroprocesory Arduino.
5. Vyvíjejte experimentální postupy k pochopení antropogenního skleníkového efektu a dopadů změny klimatu.


Vaše zpětná vazba

Zpětná vazba odborníků Fáze 1 - 2023-2024
Je navrhovaný problém problémem, který mohou studenti skutečně zkoumat? Je proveditelný, realistický? Vysvětlete proč nebo proč ne. Je zpracována souvislost s klimatem/místním prostředím? V případě potřeby uveďte širší vědecký kontext, do kterého identifikovaný problém patří.