Welkom bij Climate Detectives Expert Dashboard!

Hier vindt u de projecten waarvoor we uw feedback nodig hebben

Klimaatdetectives (onderzoekscategorie)

Team: "CO2-OOSTEN".

Griekenland 14 jaar oud   16 / 10

Projecttitel:

"CO2 ondervragen

Onderzoeksvraag

Hoe beïnvloeden branden de samenstelling van de atmosfeer, haar eigenschappen als optisch medium en hoe leiden deze veranderingen tot klimaatveranderingen?

Identificeer het lokale milieu-/klimaatprobleem dat u wilt onderzoeken

Bij branden komen enorme hoeveelheden aërosolen in de atmosfeer terecht. In een vicieuze terugkoppelingslus draagt de extra CO2 bij tot dezelfde opwarming van de aarde op lange termijn, waardoor de energiebalans verstoord raakt. De verwoestende branden in Rhodos van de afgelopen jaren laten een aanzienlijke ecologische voetafdruk achter.

Onderwerp project

Klimaatverandering

Beschrijf hoe u van plan bent het vastgestelde probleem te onderzoeken en welke gegevens u van plan bent te analyseren.

1. Verzamelen van gegevens via satellietbeelden van het eiland voor en na de grote branden.
2. Ontmoeting met wetenschappers/onderzoekers van het onderzoeksstation in Finokalia, Boven-Merabello om informatie te verstrekken over de toestand van de atmosferische omgeving in het oostelijke Middellandse Zeegebied in de afgelopen jaren, en om aërosolmeetgegevens te verstrekken.
3. Ontmoeting met experts van de brandweer van Rhodos.
4. Ontwikkeling van een sensor om deeltjes in de lucht te meten met behulp van gegevens die al bestaan in wetenschappelijke laboratoria of die kunnen worden verkregen met eenvoudige middelen, zoals Arduino-microprocessors
5. Experimentele processen ontwikkelen om het antropogene broeikaseffect en de gevolgen van klimaatverandering te begrijpen.


Uw feedback

Feedback van deskundigen Fase 1 - 2023-2024
Is het voorgestelde probleem een probleem dat de leerlingen echt kunnen onderzoeken? Is het haalbaar, realistisch? Leg uit waarom of waarom niet. Is de relatie met het klimaat/lokale milieu uitgewerkt? Geef waar nodig de bredere wetenschappelijke context aan waartoe het geïdentificeerde probleem behoort.