Έργα των Climate Detectives 2018-2019

Θέμα έργου: Αλλαγή του κλίματος

Τίτλος του έργου: Συμβαίνει η κλιματική αλλαγή;

Ομάδα: Μουσικοί κλιματολόγοι  Έργο που έλαβε υψηλή διάκριση

2018-2019   Μουσική Σχολή Βαρθολομιού   Βαρθολομιό-Πύργος, νομός Ηλείας   Ελλάδα   28 Ηλικία του μαθητή: 12-13, 14-15


Περίληψη του έργου

Η ομάδα μας διερεύνησε τις ακόλουθες κλιματικές παραμέτρους: 1. Οι μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες της περιοχής μας για τα τελευταία 30 χρόνια. Δημιουργήσαμε τα σχετικά γραφήματα και μελετήσαμε αν τα αποτελέσματά τους ήταν στατιστικά σημαντικά. 2. Το μηνιαίο ποσό βροχής στην περιοχή μας για τα τελευταία 12 χρόνια. Δημιουργήσαμε τα σχετικά γραφήματα και τα μελετήσαμε. 3. Τις μεταβολές των ιζημάτων του τοπικού ποταμού Πηνειού, ως δείκτης των χωρικών μεταβολών του ποταμού. Τις παρακολουθήσαμε με τη χρήση του EO Browser και του Google Earth. Θα περιμέναμε ότι όταν βρέχει, ο ποταμός αποκτά περισσότερο νερό, οπότε το πλάτος των όχθεών του γίνεται μεγαλύτερο. Αυτό σημαίνει ότι το μέγεθος του ποταμού θα μπορούσε να αποτελέσει δείκτη μιας πιθανής κλιματικής αλλαγής, εάν σήμερα μεταβάλλεται με διαφορετικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν. Η οικονομία της περιοχής μας βασίζεται κυρίως στη γεωργία, οπότε ασχοληθήκαμε με αυτά τα ζητήματα επειδή οι ντόπιοι λένε ευρέως ότι η θερμοκρασία του αέρα αυξάνεται συνεχώς καταστρέφοντας τις καλλιέργειες και επιτρέποντας την τεράστια αύξηση των πληθυσμών των ζιζανίων και των επιβλαβών εντόμων, ενώ η ποσότητα της βροχής και οι συνακόλουθες διαστάσεις των ποταμών μας σήμερα αλλάζουν γρήγορα και με περίεργο τρόπο προκαλώντας πολλές βίαιες πλημμύρες και καταστροφές στα χωράφια. Τα φαινόμενα αυτά αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, υπολογίσαμε: 1. Το οικολογικό μας αποτύπωμα, δηλαδή πόσους πλανήτες χρειαζόμαστε για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες μας, αν όλοι ζουν όπως εμείς. Μέσω αυτής της διαδικασίας λάβαμε χρήσιμες συμβουλές για το 3ο μέρος του έργου μας "Climate Detectives". 2. Την αύξηση της θερμοκρασίας που προκαλεί η παρουσία του αερίου του θερμοκηπίου CO2. Έτσι κατανοήσαμε πόσο επικίνδυνες είναι για το κλίμα οι ανθρώπινες δραστηριότητες που απελευθερώνουν τεράστιες ποσότητες CO2 στην ατμόσφαιρα.

Κύρια αποτελέσματα

Θερμοκρασίες: Υπολογίσαμε μια τάση αύξησης των θερμοκρασιών, αλλά μελετώντας το 95% διάστημα εμπιστοσύνης κάθε κλίσης των σχετικών γραφημάτων (θερμοκρασία μέσω των ετών) που δημιουργήσαμε: για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο υπάρχει μια 95% πιθανότητα αυτή η αύξηση να μην είναι στατιστικά σημαντική, αλλά αυτό μπορεί να οφείλεται στην εγγενή μεταβλητότητα του κλιματικού συστήματος. Για τους υπόλοιπους μήνες υπάρχει 95% πιθανότητα η αύξηση αυτή να είναι στατιστικά σημαντική, πιθανώς λόγω της κλιματικής αλλαγής. Βροχή: Δυστυχώς, τα δεδομένα που καταφέραμε να αποκτήσουμε ήταν μόνο των τελευταίων 12 ετών, οπότε τα συμπεράσματά μας δεν μπορούν να μας δώσουν στατιστικά αξιόπιστα συμπεράσματα. Ο Απρίλιος, ο Οκτώβριος και ο Δεκέμβριος γίνονται λιγότερο βροχεροί με την πάροδο των ετών, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους μήνες. Ο Ιανουάριος και ο Νοέμβριος παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη τάση αύξησης των ποσοτήτων βροχής. Ποταμός Πηνειός: δεν καταφέραμε να επιβεβαιώσουμε μια περίεργη αλλαγή του μεγέθους του ποταμού που ενδεχομένως οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, καθώς δεν υπάρχει αρχείο καθημερινών δορυφορικών εικόνων αλλά μόνο λίγων ημερομηνιών. Το πείραμα σχετικά με το CO2: Το CO2 έγινε κατά 1,6C θερμότερο από τον ατμοσφαιρικό αέρα. Έτσι, αν αναλογιστούμε τις τεράστιες ποσότητες CO2 (290ppm το 2015) που απελευθερώνει ο άνθρωπος στην ατμόσφαιρα/έτος, συμπεραίνουμε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το αέριο για την αύξηση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας. Επιπλέον, αν και αυτές οι προκαλούμενες αυξήσεις της θερμοκρασίας φαίνονται μικρές, πρέπει να θυμόμαστε ότι κατά την τελευταία περίοδο των παγετώνων η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας της Γης ήταν μόλις 4C χαμηλότερη από τη σημερινή της τιμή!!!! Έτσι, αυτοί οι μικροί αριθμοί προκαλούν τεράστιες αλλαγές στο κλίμα. Οικολογικό αποτύπωμα: Ανακαλύψαμε ότι ένας μέσος Έλληνας φοιτητής χρειάζεται 4,5 Γη για να καλύψει όλες τις ανάγκες του! Τελικά, αν και βρήκαμε ενδείξεις κλιματικής αλλαγής, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί: η κλιματική αλλαγή είναι ούτως ή άλλως μια φυσική διαδικασία και δεν μπορούμε να αποδώσουμε το φαινόμενο υποχρεωτικά στις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Ενέργειες για τη μείωση του προβλήματος

Το λογισμικό καταμέτρησης του οικολογικού μας αποτυπώματος προτείνει λύσεις/προτάσεις για την αλλαγή του τρόπου ζωής μας, ώστε να μην υποβαθμίζεται το φυσικό μας περιβάλλον και να μην συμβάλλουμε στην κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο. Η ομάδα μας έλαβε γνώση αυτών των προτάσεων, συζήτησε διεξοδικά για αυτές και πρότεινε περισσότερες λύσεις. Κάναμε ένα "συμβόλαιο" όπου δώσαμε την υπόσχεση, ως πολίτες, να μειώσουμε τις ποσότητες κρέατος που τρώμε, να πιέσουμε τις τοπικές αρχές να αρχίσουν να χρησιμοποιούν πολιτικές αειφορίας για την πόλη μας, να αυξήσουμε τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας περπατώντας περισσότερο, σβήνοντας τα φώτα όταν ο ήλιος λάμπει, κλείνοντας τις συσκευές όταν δεν τις χρησιμοποιούμε κ.ά. Για να ευαισθητοποιήσουμε και άλλα σχολεία για την κλιματική αλλαγή, σχεδιάσαμε αφίσες εμπνευσμένες από το θέμα μας και ψηφίσαμε την καλύτερη από αυτές. Οι αφίσες είναι στα ελληνικά, αλλά σας στέλνουμε τη "νικήτρια" μεταφρασμένη στα αγγλικά. Την αντιγράψαμε και την προσφέραμε σε μερικά άλλα σχολεία. Για πρώτη φορά στο σχολείο μας, ξεκινήσαμε την ανακύκλωση. Συγκεκριμένα, συλλέγουμε τα καπάκια των πλαστικών μπουκαλιών και μέσω μιας εταιρείας θα τα ανταλλάξουμε με μια καρέκλα-τροχό και θα την προσφέρουμε στην τοπική Ένωση Αναπήρων Πολιτών. Μέχρι τώρα έχουμε συλλέξει καπάκια για 3 μεγάλες σακούλες και μερικές σακούλες.

Βίντεο του έργου


Τα έργα δημιουργούνται από τις ομάδες και αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη των κοινών δεδομένων.
← Όλα τα έργα