Klimaatdetectives Projecten 2018-2019

Onderwerp van het project: Klimaatverandering

Projecttitel: Gebeurt klimaatverandering?

Team: Muziekklimatologen  Hooggeprezen project

2018-2019   Muziekschool Vartholomio   Vartholomio-Pyrgos, prefectuur van Ilia   Griekenland   28 Leeftijd student: 12-13, 14-15


Samenvatting van het project

Ons team onderzocht de volgende klimaatparameters: 1. De gemiddelde maandtemperaturen van onze regio gedurende de afgelopen 30 jaar. We maakten de relevante grafieken en onderzochten of de resultaten statistisch belangrijk waren. 2. 2. De maandelijkse hoeveelheid regen in onze regio over de afgelopen 12 jaar. We hebben de relevante grafieken gemaakt en bestudeerd. 3. 3. De variaties in de sedimenten van de lokale rivier Pinios, als indicator voor de ruimtelijke variaties van de rivier. We hebben deze gemonitord met behulp van de EO Browser en Google Earth. We zouden verwachten dat wanneer het regent, de rivier meer water krijgt, zodat de breedte van de oevers groter wordt. Dit betekent dat de omvang van de rivier een indicator kan zijn voor een mogelijke klimaatverandering als deze tegenwoordig op een andere manier varieert dan in het verleden. De economie van onze regio is voornamelijk gebaseerd op landbouw, dus hielden we ons met deze kwesties bezig omdat de lokale bevolking algemeen zegt dat de stijgende luchttemperatuur de gewassen voortdurend vernietigt en een enorme toename van de populaties onkruid en schadelijke insecten mogelijk maakt, en dat de hoeveelheid regen en de daaruit voortvloeiende afmetingen van onze rivieren tegenwoordig snel en op een vreemde manier veranderen, wat veel hevige overstromingen en vernieling van de akkers veroorzaakt. Deze verschijnselen worden toegeschreven aan klimaatverandering. Bovendien hebben we berekend 1. 1. Onze ecologische voetafdruk, d.w.z. hoeveel planeten we nodig hebben om in al onze behoeften te voorzien als iedereen leeft zoals wij. Via deze procedure kregen we nuttige adviezen voor het 3e deel van ons project "Klimaatdetectives". 2. De temperatuurstijging die de aanwezigheid van het broeikasgas CO2 veroorzaakt. We hebben dus begrepen hoe gevaarlijk de menselijke activiteiten waarbij enorme hoeveelheden CO2 in de atmosfeer terechtkomen, zijn voor het klimaat.

Belangrijkste resultaten

Temperaturen: We berekenden een tendens van stijgende temperaturen, maar bestudeerden het 95% Betrouwbaarheidsinterval van elke helling van de relevante grafieken (temperatuur via jaren) die we creëerden: voor de maanden januari, februari, maart, september, oktober, november, december is er een 95% waarschijnlijkheid dat deze stijging niet statistisch significant is, maar dit kan te wijten zijn aan de inherente variabiliteit van het klimaatsysteem. Voor de andere maanden is er een kans van 95% dat deze toename statistisch significant is, waarschijnlijk als gevolg van klimaatverandering. Regen: Helaas waren de gegevens die we konden verzamelen alleen van de afgelopen 12 jaar, dus onze conclusies kunnen geen statistisch betrouwbare conclusies opleveren. April, oktober en december worden door de jaren heen minder regenachtig, in tegenstelling tot de andere maanden. Januari en november vertonen de grootste neiging tot toenemende regenval. De rivier de Pinios: we zijn er niet in geslaagd om een vreemde verandering in de omvang van de rivier te bevestigen die mogelijk te wijten is aan klimaatverandering, omdat er geen archief is van satellietbeelden van elke dag, maar slechts van enkele data. Het experiment met CO2: CO2 werd 1,6C warmer dan de atmosferische lucht. Dus als we kijken naar de enorme hoeveelheden CO2 (290ppm in 2015) die mensen per jaar in de atmosfeer brengen, kunnen we concluderen hoe gevaarlijk dit gas is voor de opwarming van de atmosfeer. Bovendien, hoewel deze geïnduceerde temperatuurstijgingen klein lijken, moeten we niet vergeten dat tijdens de laatste gletsjerperiode de gemiddelde temperatuur van het aardoppervlak slechts 4C lager was dan de huidige waarde!!!!. Deze kleine getallen veroorzaken dus enorme veranderingen in het klimaat. Ecologische voetafdruk: We hebben ontdekt dat een gemiddelde Griekse student 4,5 aardes nodig heeft om aan al zijn/haar behoeften te voldoen! Hoewel we aanwijzingen voor klimaatverandering hebben gevonden, moeten we erg voorzichtig zijn: klimaatverandering is hoe dan ook een natuurlijk proces en we kunnen het fenomeen niet verplicht aan menselijke activiteiten toeschrijven.

Acties om het probleem te verminderen

De software voor het tellen van onze ecologische voetafdrukken suggereert oplossingen/voorstellen om onze manier van leven te veranderen om onze natuurlijke omgeving niet te verslechteren en bij te dragen aan de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Ons team werd zich bewust van deze voorstellen, besprak ze grondig en stelde meer oplossingen voor. We maakten een "contract" waarin we als burgers beloofden om de hoeveelheid vlees die we eten te verminderen, om druk uit te oefenen op de lokale autoriteiten om duurzaamheidsbeleid voor onze stad te gaan gebruiken, om het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te vergroten door meer te gaan lopen, het licht uit te doen als de zon schijnt, de apparaten uit te doen als we ze niet gebruiken, enz. Om andere scholen bewust te maken van de klimaatverandering, ontwierpen we posters geïnspireerd op ons thema en kozen we de beste. De posters zijn in het Grieks, maar we sturen u de "winnaar" vertaald in het Engels. We hebben ze gekopieerd en aan een paar andere scholen aangeboden. Voor de allereerste keer zijn we op onze school begonnen met recycling. We zamelen met name de deksels van de plastic flessen in en via een bedrijf ruilen we die in voor een stoelwiel dat we aanbieden aan de plaatselijke Bond van Gehandicapte Burgers. Tot nu toe hebben we deksels verzameld voor 3 grote zakken en een paar zakken.

Projectvideo


Projecten worden gemaakt door de teams en zij nemen de volledige verantwoordelijkheid voor de gedeelde gegevens.
← Alle projecten