Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her kan du finde de projekter, som vi har brug for din feedback på.

Climate Detectives (efterforskningskategori)

Team: Norrskenet

Sverige 6 år og yngre   23 /

Projektets titel:

Vinna och återvinna

Forskningssp√łrgsm√•l

Hur tar man hand om materialet i ett hus som rivs och vad kan man återvinna och återbruka?

Identificer det lokale milj√ł/klimaproblem, du √łnsker at unders√łge.

Allt för mycket som finns, både gammalt och nytt påverkar vår jord. Vi vill undersöka vad barnen tillsammans med oss kan påverka för en bättre miljö? En del av vår förskola kommer att rivas och med närhet till projektet och i samarbete med samhällsbyggnad på kommunen vill vi se vad barnen kan lära sig och återvinning och återbruk.
Hur ser det ut innan förskolan rivs och hur ser det ut efteråt samt vart tar materialet vägen?
Hur gör man när man river ett hus ?
Hur tar man hand om material som kan bli till nytt material? Vad är återbruk?
Hvordan kan b√łrnene p√•virke sin kommende milj√ł i samarbejde med kommunen?
Vilka frågor ser barnen som viktiga frågor och som påverkar barnen?
Vad kan barnen återvinna/återbruka i sin vardag?
För att göra skillnad vill vi hitta fem områden i barnets vardag som vinner på att återvinna.

Projektets emne

Affald

Beskriv, hvordan du planl√¶gger at unders√łge det identificerede problem, og hvilke data du planl√¶gger at analysere.

Vi kommer att följa arbetet under tiden som arbetet pågår och i samarbete med entreprenörer och samhällsbyggnad på kommunen. De ska ge barnen svar på frågor som barnen och vi har. Vi besöker platsen och följer arbetet.
Vi kommer också att se hur sorteringen går till och hur materialet återvinns eller återbrukas. Vi kommer att använda oss av att analysera google earth och se vilka förändringar som sker i vår närmiljö.


Din feedback

Ekspertfeedback Fase 1 - 2023-2024
Er det foresl√•ede problem et problem, som de studerende rent faktisk kan unders√łge? Er det gennemf√łrligt, realistisk? Forklar venligst hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klimaet/det lokale milj√ł beskrevet? Angiv om n√łdvendigt den bredere videnskabelige kontekst, som det identificerede problem tilh√łrer.