Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Norrskenet

Sverige 6 år og yngre   23 /

Prosjektets tittel:

Vinna och återvinna

Forskningsspørsmål

Hur tar man hand om materialet i ett hus som rivs och vad kan man återvinna och återbruka?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Alt for mye som finnes, både gammalt og nytt påvirker vår jord. Vi vil undersøke hva barna sammen med oss kan påvirke for en bedre miljø? En del av vår förskola kommer att rivas och med närhet till projektet och i samarbete med samhällsbyggnad på kommunen vill vi se vad barnen kan lära sig och återvinning och återbruk.
Hur ser det ut innan förskolan rivs och hur ser det ut efteråt samt vart tar materialet vägen?
Hvordan gjør man når man river et hus?
Hvordan tar man hånd om materiale som kan bli til nytt materiale? Hva er tilbakebruk?
Hvordan kan barna påvirke sin kommende miljø i samarbeid med kommunen?
Hvilke spørsmål ser barna som viktige spørsmål og som påvirker barna?
Hva kan barna återvinna/återbruka i sin vardag?
For å gjøre skillnad vill vi hitta fem områden i barnets vardag som vinner på att återvinna.

Tema for prosjektet

Avfall

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Vi kommer til å följa arbetet under tiden som arbetet pågår och i samarbete med entreprenörer och samhällsbyggnad på kommunen. De ska ge barnen svar på frågor som barnen och vi har. Vi besöker platsen och följer arbetet.
Vi kommer också att se hur sorteringen går till och hur materialet återvinns eller återbrukas. Vi kommer til å bruke oss av å analysere google earth og se hvilke endringer som skjer i vårt nærmiljø.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.